Η αερομεταφερόμενη μετάδοση ιών, όπως ο ιός που προκαλεί το COVID-19, δεν έχει εξηγηθεί πλήρως όσον αφορά τον τρόπο που τα σταγονίδια ταξιδεύουν όταν οι άνθρωποι βήχουν και μέχρι που φτάνουν. Σε επιστημονικό  άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Physics of Fluids, οι Talib Dbouk και προφανώς ελληνικής καταγωγής Dimitris Drikakis ανακάλυψαν ότι ακόμη και με μια μικρή αύρα 4 χλμ /ώρα (ταχύτητα ανέμου), το σάλιο ταξιδεύει 6 μέτρα σε 5 δευτερόλεπτα.

Το σάλιο είναι ένα σύνθετο υγρό και ταξιδεύει αιωρούμενο σε ένα μεγάλο μέρος του περιβάλλοντος, καθώς απελευθερώνεται από τον βήχα ή την ομιλία. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν τα σταγονίδια του σάλιου, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους και του αριθμού των σταγονιδίων, του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και του αέρα καθώς διασκορπίζονται και εξατμίζονται, επίσης η θερμοκρασία, η μάζα, η υγρασία κ.ά.

Για να μελετήσουν πώς κινείται το σάλιο στον αέρα οι δύο επιστήμονες δημιούργησαν μια υπολογιστική προσομοίωση δυναμικής ρευστού που εξετάζει την κατάσταση κάθε σταγονιδίου σιέλου που κινείται μέσω του αέρα, μπροστά από ένα άτομο που βήχει. Η προσομοίωση έβαλε στην εξίσωση την υγρασία, τη δύναμη διασποράς, τις αλληλεπιδράσεις των μορίων του σάλιου με τον αέρα, και πώς τα σταγονίδια αλλάζουν από υγρό σε ατμό και εξατμίζονται, αλλά και πώς μπορούν να προσβάλουν ένα άτομο χαμηλότερου ύψους, όπως π.χ. ένα παιδί, όταν τα σταγονίδια φεύγουν από έναν (ψηλότερο) ενήλικα.