Πρόσκληση υποβολής συμμετοχών για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό “Hackathonathens2020 – SELMA” με θέμα «Προτάσεις των μαθητών μέσω της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής βίας και της ρητορικής του μίσους “Hacking Hate”» απευθύνεται στους μαθητές των ελληνικών σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020.

Πληροφορίες και όροι συμμετοχής:

  • Κάθε ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από 4 μαθητές Γυμνασίου ή Λυκείου και έναν ενήλικα εκπαιδευτικό ή άλλον υπεύθυνο ομάδας.
  • Η κάθε ομάδα μέσω της δημιουργικής χρήσης της τεχνολογίας μπορεί να υλοποιήσει ιδέες για τον περιορισμό της βίας, την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων, την προβολή των αξιών και του θετικού μοντέλου συμπεριφοράς.
  • Οι ιδέες μπορούν να εκφραστούν μέσω εφαρμογών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, πλατφόρμας, ιστοσελίδας, κοινωνικών δικτύων, βίντεο, εικόνας, comic κ.λπ.
  • Η επιτροπή αξιολόγησης του Hackathon θα επιλέξει τις 10 επικρατέστερες ομάδες με κριτήρια πρωτοτυπίας, φαντασίας, περιεχομένου, αποτελεσματικό­τητας και καλαίσθητης εκτέλεσης
  • Οι δημιουργίες θα γίνονται δεκτές έως την 27η Ιανουαρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@youth-msc.gr.
  • Εάν η δημιουργία είναι διαφήμιση σε μορφή τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σποτ, θα πρέπει να έχει διάρκεια έως 1 λεπτό και να υποβάλλεται σε μορφή CD ή DVD.
  • Εάν η δημιουργία είναι διαφήμιση σε μορφή αφίσας, οι διαστάσεις πρέπει να έχουν μέγεθος Α3 (29,7x 42cm).
  • Τα έργα θα υποβάλλονται μαζί με τα στοιχεία των συμμετεχόντων (όνομα, επώνυμο, σχολείο, τίτλος έργου, ονοματεπώνυμο  υπεύθυνου εκπαιδευτικού, τηλέφωνο  και e-mail  σχολείου). Στο  φάκελο θα εμπεριέχεται και  συμπληρωμένη η δήλωση γονικής συναίνεσης συμμετοχής του μαθητή (των μαθητών) στο διαγωνισμό.
  • Κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών (μέχρι τέσσερα  άτομα) μπορεί να συμμετέχει  με μία μόνο συμμετοχή. Τα έργα θα πρέπει να υποβάλλονται στην πρωτότυπη μορφή τους και να μην έχουν λάβει μέρος σε κάποιον άλλο διαγωνισμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.