Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν η κυρία Άσπα Ζαΐμη, Πρόεδρος του Σωματείου Ανακουφιστική Συμπονετική Παρηγορητική Αγωγή Ελλάς «ΑΓΑΠΑΝ», και ο κύριος Νίκος Σιδέρης, Ψυχίατρος και Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης «Γαληνός».

Η συνεργασία αποσκοπεί στην κάλυψη των τεράστιων αναγκών για ψυχική στήριξη και ψυχοκοινωνική φροντίδα που έχουν οι πάσχοντες από καρκίνο συνάνθρωποί μας και οι οικείοι τους, καθώς και στον συντονισμό των προσπαθειών τους και για άλλους κοινωφελείς σκοπούς.

Το Σωματείο ΑΓΑΠΑΝ στοχεύει στην παροχή κοινωνικής και ψυχικής υποστήριξης σε πάσχοντες από καρκίνο και άλλες χρόνιες παθήσεις με ισχυρή ψυχολογική διάσταση. Ένας από τους κύριους σκοπούς του Σωματείου ΑΓΑΠΑΝ είναι η δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία ξενώνων νοσηλευτικής φροντίδας και ανακουφιστικής αγωγής ασθενών.

Το Ινστιτούτο Γαληνός παρέχει δωρεάν υψηλού επιπέδου ιατροψυχολογικές θεραπευτικές υπηρεσίες σε πάσχοντες και οικείους τους, ενήλικες και παιδιά, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δωρεάν Ψυχικής Στήριξης Καρκινοπαθών «Πνοή», το οποίο υλοποιείται χάρις στη γενναιοδωρία ενός ευεργέτη ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, το Σωματείο ΑΓΑΠΑΝ και το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης «Γαληνός» συντονίζουν τις ενέργειές τους σε πνεύμα συνέργειας και συμπληρωματικότητας στην υπηρεσία του κοινωφελούς σκοπού τους.

Όποιος επιθυμεί να ενημερωθεί ή να συμβάλει στην πραγμάτωση των κοινών στόχων μπορεί να επικοινωνήσει με το Σωματείο «ΑΓΑΠΑΝ» στο τηλέφωνο 210 7291079 και με το Ινστιτούτο «Γαληνός» στο τηλέφωνο 210 6523300.