Στη λίστα με τις 50 κορυφαίες εταιρείες που αποτελούν πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας περιλαμβάνεται η MSD Ελλάδος, βάσει του Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης (“The ESG Index in Greece”) που ανακοινώθηκε πρόσφατα, για έβδομη συνεχή χρονιά, από το QualityNet Foundation.

Η ένταξη της MSD Ελλάδος στη λίστα των “The Most Sustainable Companies in Greece” αποτελεί την ανώτατη διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Η Agata Jakoncic, Managing Director MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας σχολιάζοντας την ανάδειξη της εταιρείας ως πρότυπο Βιώσιμης Ανάπτυξης ανάφερε χαρακτηριστικά: «Στην MSD βελτιώνουμε ζωές σε όλο τον κόσμο, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δύναμη επιστημών αιχμής. Η στρατηγική ESG στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμης αξίας τόσο προς όφελος της εταιρείας μας όσο και προς όφελος της κοινωνίας, στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Η αξιοποίηση των πόρων και η ανάπτυξη των επενδύσεών μας καθορίζεται σύμφωνα με τους εξής τέσσερις τομείς προτεραιότητας: Πρόσβαση στην υγεία, Εργαζόμενοι, Περιβάλλον καθώς και Ηθική και αξίες. Η Υπεύθυνη και Επιχειρηματική μας λειτουργία με ηθική, ακεραιότητα και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχία μας».

O Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης (“The ESG Index in Greece”) καθορίζει τις 50 εταιρείες-πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα (“The 50 Most Sustainable Companies in Greece 2024”) με βάση την αξιολόγηση των επιδόσεων τους ως προς τα ESG κριτήρια (Περιβάλλον-Κοινωνία- Διακυβέρνηση), καλύπτοντας την ολιστική προσέγγιση που έχει μια εταιρεία ως προς την αντιμετώπιση των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της υπεύθυνης λειτουργίας της.

Η δημιουργία του “The ESG Index in Greece” τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αναπτύσσεται με τη συνεργασία του German Council for Sustainable Development, του Συνδέσμου Eπιχειρήσεων και Bιομηχανιών (ΣΕΒ), του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup).