Επίτιμη Διδάκτωρ Φαρμακευτικής από το πανεπιστήμιο Πάτρας αναγορεύθηκε την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, η κυρία Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος & CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), Φαρμακοποιός MSc, Επίτιμη Δρ Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, Γενική Γραμματέας του ΔΣ του ΣΕΒ και υποψήφια πρόεδρος του Συνδέσμου στις επικείμενες εκλογές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Τσέτη αναγορεύεται για δεύτερη φορά σε Επίτιμη Δρ Φαρμακευτικής, καθώς η πρώτη επιτιμοποίηση, είχε πραγματοποιηθεί από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 14 Ιουνίου 2022.

Τόσο το ΕΚΠΑ, όσο και το πανεπιστήμιο Πατρών, αποτελούν δύο κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως. Το ΕΚΠΑ συγκαταλέγεται στην θέση 220 μεταξύ 800 πανεπιστημίων παγκοσμίως και το παν. Πατρών, 4ο σε όλη τη χώρα και στην θέση 533 μεταξύ 12.000 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων παγκοσμίως.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην αίθουσα τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του παν. Πατρών, στην οποία αναγορεύθηκε Επίτιμη Δρ Φαρμακευτικής η κυρία Ιουλία Τσέτη, έχουν αναγορευθεί Επίτιμοι Διδάκτορες πέντε Νομπελίστες, μεταξύ των οποίων και ο James Watson, ο ερευνητής που αποκωδικοποίησε την διπλή έλικα του DNA.

Στο πλαίσιο της ομιλίας της, η κυρία Τσέτη, αναφέρθηκε στο προσωπικό της επιστημονικό και επιχειρηματικό ταξίδι, στη σημασία των βιοεπιστημών για τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα όλων μας, στην αφοσίωσή της στην έρευνα και τη νέα γενιά – μέσα και από το εμβληματικό Ίδρυμα «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» που έχει δημιουργήσει και στηρίζει με γενναίες υποτροφίες τους νέους επιστήμονες. Επίσης αναφέρθηκε στην ανάγκη διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη βιομηχανία και ειδικότερα με τον κλάδο του φαρμάκου, καθώς και την αδήριτη ανάγκη η βιομηχανία να χρηματοδοτεί τα ερευνητικά προγράμματα, προκειμένου να υποστηριχθούν οι ασθενείς μέσα από νέες καινοτόμες θεραπείες, αλλά και να διατηρηθεί η ποιότητα ζωής τους.

Η κυρία Ιουλία Τσέτη

«Η σημερινή μου αναγόρευση ως Επίτιμη Διδάκτορας, τιμά και σφυρηλατεί αυτήν ακριβώς τη διασύνδεση και αποτελεί τεκμήριο του διαλόγου του Πανεπιστημίου με τη Φαρμακοβιομηχανία», επεσήμανε η κυρία Τσέτη και συνέχισε:

Πανεπιστήμιο, Βιοεπιστήμες & Κοινωνική ευθύνη

«Εντός των αμφιθεάτρων και των εργαστηρίων, μέσα στις σελίδες των ακαδημαϊκών βιβλίων και στη διάρκεια των διαλέξεων ή εργαστηριακών ασκήσεων, αποκαλύπτονται οι πρώτες πηγές της γνώσης, μεταδίδονται ερεθίσματα, αποκτώνται εμπειρίες, αποκαλύπτεται ο ρόλος του Επιστήμονα Υγείας – φαρμακοποιού, και σφυρηλατείται ο “επιστημονικός χαρακτήρας” των νέων φοιτητών.

Άλλωστε, εντός της Φαρμακοβιομηχανίας μπορούν οι ιδέες που “γεννήθηκαν” στους χώρους των εργαστηρίων, να “πάρουν σάρκα και οστά”, να βρουν πρακτική εφαρμογή και εν τέλει, αυτός ο διάλογος Πανεπιστημίου-Βιομηχανίας να συντελέσει στη δημιουργία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, σε ένα βήμα προς την βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής κάποιου συνανθρώπου μας.
Οφείλουμε να επιδιώκουμε συνεργασίες ανάμεσα στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και τη Φαρμακοβιομηχανία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που θα φέρουν τον φοιτητή στη θέση να εφαρμόσει στην πράξη τις θεωρητικές του γνώσεις, να “μεταφράσει” το ερευνητικό έργο σε ορατό θεραπευτικό αποτέλεσμα στη ζωή ενός ασθενούς ή και σε απτό προϊόν της παραγωγής ενός εργοστασίου».

Η αναγκαία σύνδεση Ακαδημίας & βιομηχανίας

Για τη σύνδεση μεταξύ Ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανίας – πεδίο στο οποίο αναφέρεται πολύ συχνά η πρόεδρος του ΟΦΕΤ- η κυρία Τσέτη, επεσήμανε:

«Προς την υλοποίηση της ολιστικής προσέγγισης της Υγείας, της ισχυρής αλληλεπίδρασης Βιομηχανίας-Ακαδημίας για την προαγωγή της Καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στα πανεπιστήμια, οφείλουμε οι Βιομηχανίες, να χρηματοδοτούμε με ίδια κεφάλαια ερευνητικά προγράμματα σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων, με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου και την καταπολέμηση των νέων ασθενειών. Είναι ένα όραμα συνεργατικής έρευνας που υλοποιείται εντός των κόλπων του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ).
Μάλιστα την τελευταία 7ετία, η διασύνδεση αυτή, απαριθμεί πάνω από 45 προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ίδιους πόρους. Επίσης, οι βιομηχανίες οφείλουν να εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα να συμμετέχουν ως φορείς, ακόμη και με ιδιωτική συμμετοχή, σε εθνικά και διεθνή συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα».

Συνεργασία ΟΦΕΤ με 30 ερευνητικές ομάδες

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο ΟΦΕΤ, σύμφωνα με την κυρία Τσέτη, «στο πλαίσιο εξωστρέφειας, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ευρύ επιστημονικό δίκτυο, αποτελούμενο από περισσότερες από 30 ερευνητικές ομάδες από τον ακαδημαϊκό χώρο, το οποίο μας επιτρέπει να εκτελούμε σε συνεργασία ερευνητικά έργα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών, τα οποία, μάλιστα, μπορούν να κατοχυρωθούν με διπλώματα ευρεσιτεχνίας».

Αναφερόμενη στο Ίδρυμα «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» και στην συνεισφορά του προς την έρευνα και τους νέους επιστήμονες, προκειμένου αυτοί να παραμείνουν στην Ελλάδα και να μπορέσουμε ως χώρα να αναχαιτίσουμε το σοβαρό κύμα επιστημονικής μετανάστευσης, η πρόεδρος του ΟΦΕΤ, υπογράμμισε:
«Επιτρέψτε μου να κάνω και μια ιδιαίτερη μνεία στην ύπαρξη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ Επιστημονικής Έρευνας και Πολιτισμού, η οποία εμπνευσμένη από το ίδιο όραμα του ΟΦΕΤ, ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2017, στη μνήμη του αείμνηστου Ιδρυτή του, Κλέωνα Τσέτη και μέχρι σήμερα έχει δώσει πάνω από 30 υποτροφίες. Σκοπός του Ιδρύματος ΑΜΚΕ Κλέων Τσέτης είναι η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας, καθώς και η προαγωγή της επιστήμης, της εκπαίδευσης και των τεχνών, ενώ κυρίαρχο όραμα αποτελεί η βελτίωση της υγείας και ποιότητας ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Η αριστεία, η ηθική, η καινοτόμος σκέψη και η μάθηση είναι μερικές από τις θεμελιώδεις αρχές του Ιδρύματος».

Επαναστόχευση φαρμάκων & αξιοποίηση βιοποικιλότητας

Η κυρία Τσέτη αναφέρθηκε επίσης και στη λεγόμενη επαναστόχευση – repositioning- των φαρμάκων και της συμβολής τους στην ποιότητα ζωής των ασθενών, καθώς και στην αξιοποίηση της βιοποικιλότητας της χώρας, η οποία αποτελεί ένα προσωπικό στοίχημα της διοίκησης του ΟΦΕΤ. Για τον λόγο αυτό, έχει δημιουργηθεί η UniHerbo, πρότυπη μονάδα εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών η οποία λειτουργεί και ως Ινστιτούτο μελέτης φαρμακευτικών φυτών. Τόνισε χαρακτηριστικά:

«… ένας τομέας που απασχολεί τελευταία τη Φαρμακοβιομηχανία και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κατά την διδασκαλία και έρευνα στα ακαδημαϊκά τμήματα Επιστημών Υγείας αφορά την «επαναστόχευση / επανατοποθέτηση φαρμάκων», ή, για να δανειστώ τον αγγλικό όρο, ‘drug repurposing / repositioning’. Επιπλέον, ας μην ξεχνούμε από τις συνιστώσες των ερευνητικών έργων τους τομείς της Νανοτεχνολογίας, με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων νανοφορέων ως πλατφόρμες για τη χορήγηση δραστικών συστατικών, καθώς και της Βιοτεχνολογίας. Επιτρέψτε μου, τέλος, να αναφερθώ σε έναν από τους κύριους στόχους του δικού μας Ομίλου, ο οποίος αποτελεί προσωπική πρόκληση αλλά και κάλεσμα προς λοιπούς οργανισμούς και ερευνητές για εκδήλωση ενδιαφέροντος και δράσης, κι είναι η αξιοποίηση της ελληνικής φυτικής βιοποικιλότητας. Πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες, συνεργαζόμενοι και με άρτιες ομάδες που απασχολούνται στους τομείς της Χημείας Φυσικών Προϊόντων και Φαρμακογνωσίας στη χώρα μας, για να συμβάλλουμε στην εξαγωγή και απομόνωση βιοδραστικών συστατικών από φυτά της ελληνικής βιοποικιλότητας, όπως στον ΟΦΕΤ προσπαθούμε να κάνουμε μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας της νέας βιομηχανικής μονάδας του Ομίλου μας και ελπίζουμε πρότυπου Ινστιτούτου Μελέτης, UNIHERBO».

Η νεοφυής επιχειρηματικότητα & η Ελλάδα της καινοτομίας

Για το οικοσύστημα καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας της χώρας, με στόχο η Ελλάδα να καταστεί Κόμβος καινοτομίας και αριστείας, καθώς και για τα βιομηχανικά διδακτορικά, η πρόεδρος του ΟΦΕΤ, υποστήριξε:

«Μια νέα δυνατότητα συνεργασίας, η οποία παρέχεται τα τελευταία έτη, αποτελούν τα «Βιομηχανικά Διδακτορικά», στα οποία ο δικός μας Όμιλος έχει ενεργή συμμετοχή.
Ο όρος «συνέργεια» είναι η λέξη-κλειδί και η προϋπόθεση για να χτιστεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα με φορείς που θα συνεργαστούν γόνιμα και ειδικά, στην περίπτωση των επιστημών υγείας, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Η Ελλάδα κάνει σημαντικά βήματα σε αυτόν τον τομέα με τη χαρτογράφηση των νεοφυών επιχειρήσεων σε πλατφόρμες όπως το Elevate Greece, την οικοδόμηση τεχνολογικών πάρκων – θερμοκοιτίδων εντός ή εκτός πανεπιστήμιων ως χώροι μεταφοράς τεχνογνωσίας και την προσέλκυση ξένων επενδυτών. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη χώρα μας, όλοι μαζί έχοντας την αίσθηση του κοινού σκοπού, αλλά ταυτόχρονα και από τα διαφορετικά του υπόβαθρα ο καθένας, ένα Hub Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης αλλά κι έναν προεξέχοντα βιομηχανικό κόμβο, επιδιώκοντας συνεργασίες με start-ups, δηλαδή με νεοφυείς, καινοτόμες επιχειρήσεις που στελεχώνονται από υψηλά καταρτισμένο προσωπικό και τροφοδοτούνται από λαμπρές ιδέες. Η εξωστρέφεια είναι πλέον ζητούμενο σε κάθε επαγγελματία, καθώς αυτός οφείλει να δρα ομαδικά με αδιαπραγμάτευτη ηθική, να επικοινωνεί σωστά τους στόχους του και να βρίσκει κατάλληλους συνεργάτες, με τους οποίους θα πορευτεί μέσα στο ταχέως εξελισσόμενο, διεθνές περιβάλλον. Ας συνειδητοποιήσουμε ότι η επιτυχία και η πρόοδος πλέον απαιτούν πολυλειτουργικές ομάδες και στρατηγικές συνεργασίες».

Κλείνοντας την ομιλία της, η κυρία Ιουλία Τσέτη, επανέλαβε για ακόμη μία φορά την ανάγκη σύμπνοιας μεταξύ Πανεπιστημίου-Φαρμακοβιομηχανίας, «καθώς αυτές οι συνέργειες, έχουν μόνο οφέλη και για τους δύο φορείς αμφίδρομα, ώστε μαζί να αγκαλιάσουμε την πρόοδο, την καινοτομία, αλλά κυρίως να δημιουργήσουμε ευκαιρίες στις νέες γενιές. Καθώς όπως μας είχε παροτρύνει και ο σπουδαίος Έλληνας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης «Κάνε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά».

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο Πρόεδρος του τμήματος Φαρμακευτικής, καθηγητής Σωτήριος Στ. Νικολαρόπουλος, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας καθηγητή Αναστάσιος Α. Αθανασόπουλος και ο Πρύτανης του παν. Πατρών καθηγητή Χρήστος Ι. Μπούρας

H τελετή αναγόρευσης

Η προσφώνηση της κυρίας Τσέτη έγινε από τον Πρύτανη του παν. Πατρών καθηγητή Χρήστο Ι. Μπούρα, ακολούθησε χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας καθηγητή Αναστάσιο Α. Αθανασόπουλο, χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του τμήματος Φαρμακευτικής, καθηγητή Σωτήριο Στ. Νικολαρόπουλο και παρουσίαση της τιμώμενης από τον Αναπλ. καθηγητή του τμήματος Φαρμακευτικής Κωνσταντίνο Θ. Μικέλη. Η περιένδυση της τιμώμενης με την τήβεννο και επίδοση του μεταλλίου του παν. Πατρών, πραγματοποιήθηκε από τον Πρύτανη, καθηγητή Χρήστο Ι. Μπούρα.
Ο πρόεδρος του τμήματος Φαρμακευτικής καθηγητής Σωτήριος Νικολαρόπουλος, στον χαιρετισμό του, αφού καλωσόρισε με τη φράση «Ως ευ παρέστης Ιουλία Κλέωνος Τσέτη στην Ακαδημαϊκή μας κοινότητα», υπογράμμισε, «Ως τμήμα Φαρμακευτικής δεν επιχειρούμε τίποτα περισσότερο, δεν ελπίζουμε σε τίποτα λιγότερο από το να μεταλαμπαδεύσετε με το παράδειγμά σας στους φοιτητές μας, εκείνη τη μαγική βέργα που πιάνει το κελάηδησμα των πουλιών. Οι ξόβεργες που απλώς πιάνουν τα πουλιά, φτηναίνουν τελικά τη ζωή μας».