Ο διεθνώς εγνωσμένος φορέας για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, η UNICEF, και το πρώτο Πανεπιστήμιο της Ν.Α. Ευρώπης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του ΕΚΠΑ, από τον Πρύτανη Καθηγητή κ. Γεράσιμο Σιάσο, και της UNICEF (United Nations Children’s Fund), από τον Διπλωματικό Εκπρόσωπο της UNICEF στην Ελλάδα Dr. Ghassan Khalil τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024. Επίσης παρευρέθηκαν, από το ΕΚΠΑ το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης Καθηγητής κ. Σπύρος Βλαχόπουλος, η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Καθηγήτρια κ. Σοφία Παπαϊωάννου, ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητής κ. Δημήτριος Δρόσος και οι Καθηγήτριες Μαρία Ιακώβου και Νέλλυ Ασκούνη, καθώς και από τη UNICEF, η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος κ. Ασπασία Πλακαντωνάκη, ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης κ. Γεώργιος Σιμόπουλος, ο Ειδικός Παρακολούθησης Δικαιωμάτων των Παιδιών κ. Βασίλης Φασουλής, η κ. Άννα Παντελιά από το Τμήμα Επικοινωνίας και η κ. Κλεοπάτρα Λαϊνά από το Πρωτόκολλο.

Με το Σύμφωνο αυτό το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα συμφώνησαν να συνεργαστούν και να κινητοποιήσουν πόρους και δυνάμεις έτσι ώστε να αναπτυχθεί στο ΕΚΠΑ ένα Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το Κέντρο θα έχει ως κύριους στόχους:

  • Την παραγωγή γνώσης, έρευνας, δεδομένων και τεκμηρίωσης σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα του παιδιού, σε όλους τους συναφείς τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, η κοινωνική πολιτική για τα παιδιά, η παιδική προστασία, η ποιοτική-συμπεριληπτική εκπαίδευση, η μετάβαση από την ανήλικη στην ενήλικη ζωή,
  • Την διάδοση των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα και ευρύτερα στην κοινωνία, με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο, όπως, ενδεικτικά, με εργαστήρια, συνέδρια, εκδηλώσεις για το κοινό, και εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό η UNICEF και το Ε.Κ.Π.Α. θα συγκροτήσουν μια ομάδα εργασίας με σκοπό την εκπόνηση ενός ετήσιου σχεδίου εργασίας που θα περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των συναφών δράσεων, κινητοποιώντας παράλληλα το ανθρώπινο δυναμικό τους και προσφέροντας την τεχνογνωσία τους για την πραγματοποίηση μιας τουλάχιστον δράσης του Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού ανά τετράμηνο.
  • Την ενσωμάτωση της διάστασης των δικαιωμάτων του Παιδιού στο ακαδημαϊκό, διδακτικό και ερευνητικό έργο, μέσω της υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΚΠΑ, τόσο του διδακτικού, όσο και του ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και των φοιτητών και αποφοίτων του, ώστε να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις αρχές που συνδέονται με τα δικαιώματα του παιδιού. Στο πλαίσιο αυτό η UNICEF θα υποστηρίξει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης σε συναφείς θεματικές, σε συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση, τις Σχολές και τα Τμήματα του ΕΚΠΑ
  • Την συνεργασία για τη δυνητική ανάπτυξη συναφών προγραμμάτων, με εστίαση στην έρευνα και στη διδασκαλία-μάθηση.

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής κ. Γεράσιμος Σιάσος, αναφερόμενος στην υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι αποτελεί ακόμα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εξωστρέφειας και συντονισμού του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού έργου με τις ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες σε ένα θέμα όπου κατεξοχήν οφείλει η κοινωνία μας να εστιάσει την προσοχή της και να εμβαθύνει, αυτό της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών.