Νέα Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΦΣ) υπογράφηκε για την παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας σε εργαστήρια και κατ’ οίκον.

Αντικείμενο της Συλλογικής Σύμβασης είναι η πλήρης πανελλαδική κάλυψη παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας σε δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο λειτουργίας και επαγγελματικής δραστηριοποίησης των ελευθέρων επαγγελματιών φυσικοθεραπευτών που είναι μέλη του ΠΣΦ.

Η νέα Συλλογική Σύμβαση είναι αποτέλεσμα διαρκούς διαλόγου και επιτυχημένης διαδικασίας διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο πλευρών και αναμένεται με την υλοποίησή της, να επιφέρει βελτίωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ, αφού καθορίζεται ο χρόνος της συνεδρίας φυσικοθεραπείας σε 30 λεπτά και προβλέπεται μεταξύ άλλων, η κατ’ ανώτατο όριο εκτέλεση 400 συνεδριών ανά φυσικοθεραπευτή.

Η πρόβλεψη του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκτελούμενων συνεδριών φυσικοθεραπείας ανά μήνα, πρωτίστως διασφαλίζει για τους ασθενείς  την παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών από πρόσωπα που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του φυσικοθεραπευτή και μπορούν κατά νόμο να εκτελούν πράξεις αρμοδιότητας φυσικοθεραπευτή.

H Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, κυρία Θεανώ Καρποδίνη και ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, κ. Πέτρος Λυμπερίδης χαιρέτισαν την έναρξη μιας νέας βάσης συνεργασίας με αποτελεσματική θωράκιση της παροχής των υπηρεσιών από τους επαγγελματίες υγείας. «Τείνουμε ευήκοον ους στα αιτήματα των ασθενών. Είμαστε δίπλα τους και συνεχίζουμε να αυξάνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών» δήλωσε η κυρία Καρποδίνη.