Στις 08/03/2024, κατά τη διάρκεια των εργασιών του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αναπαραγωγικής Ιατρικής, ανακοινώθηκε ένα πολύ στοχευμένο πρόγραμμα για ένα μέλλον που να περιλαμβάνει τη μητρότητα.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «ΗΒΗ», που αποσκοπεί στην ενημέρωση και υποστήριξη νέων γυναικών που έχουν διαγνωσθεί με κάποιας μορφή καρκίνου και πληρούν ορισμένα κριτήρια, σχετικά με τη δυνατότητα να καταψύχουν και συντηρούν τα ωάριά τους για μελλοντική χρήση, δίχως οικονομική επιβάρυνση και υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων ιατρών.

Η ιδέα για το πρόγραμμα ανήκει στον γυναικολόγο κ. Κωνσταντίνο Πάντο, και στον Διευθυντή και Επιστημονικά Υπεύθυνο Γυναικολογικού τμήματος Δημήτρη Παπαθεοδωρου ενώ για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του συμμετέχουν τα δημόσια νοσοκομεία «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» με  τον κ. Δημήτρη Παπαθεοδώρου , «ΜΕΤΑΞΑΣ» με τον κ. Γεώργιο Βοργιά – Διευθυντή Γυναικολογικής Κλινικής, «ΕΛΕΝΑ» με την κ. Μαγδαληνή Καργάκου – Μαιευτήρα/Γυναικολόγο, Διευθύντρια Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η ιδιωτική κλινική «ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ», το κοινωφελές ίδρυμα «Kind Things» της κ. Εριέττας Κούρκουλου-Λάτση και η φαρμακευτική εταιρεία «FARAN».

Πιο συγκεκριμένα, τα δημόσια νοσοκομεία «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» και «ΜΕΤΑΞΑΣ» θα αναλάβουν τη διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων γυναικών, καθώς και συνολικά τη διαχείριση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και διατήρησης των προσωπικών στοιχείων και του ιατρικού ιστορικού των ωφελούμενων.

Το δημόσιο νοσοκομείο «ΕΛΕΝΑ» θα αναλάβει δωρεάν τη διαδικασία φύλαξης, αποθήκευσης και διατήρησης των κατεψυγμένων ωαρίων των ωφελούμενων.

Η ιδιωτική κλινική «ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ» θα αναλάβει τη διαδικασία συλλογής και κατάψυξης των ωαρίων των ωφελούμενων σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης καθώς και την επίβλεψη της αποστολής τους στις εγκαταστάσεις του «ΕΛΕΝΑ».

Τα επιστημονικά συμβούλια των νοσοκομείων έχουν δώσει την έγκριση τους για την εκτέλεση του προγράμματος.

Η κ. Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση μέσω του ιδρύματος «Kind Things» θα καλύψει με τη μορφή δωρεάς το κόστος της διαδικασίας συλλογής και κατάψυξης των ωαρίων, ενώ η φαρμακευτική εταιρεία FARAN θα προσφέρει δωρεάν, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, τα απαιτούμενα φαρμακευτικά και παραϊατρικά προϊόντα.

Η προσφορά αυτής της επιλογής στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν την πρόκληση του καρκίνου και αδυνατούν να καλύψουν το κόστος της κρυοσυντήρησης, δεν είναι μόνο ένα σημαντικό βήμα προς τη διασφάλιση της ικανότητάς τους να αποκτήσουν παιδιά στο μέλλον, αλλά επίσης τους παρέχει μια αίσθηση ελέγχου πάνω σε έναν τομέα της ζωής τους σε μια περίοδο που πολλά μπορεί να φαίνονται αβέβαια και εκτός ελέγχου. Είναι μια υπόσχεση για το μέλλον, ένα φως ελπίδας που διαπερνά την αβεβαιότητα και τον φόβο που συχνά συνοδεύει τη διάγνωση του καρκίνου.