Σήμα κινδύνου εκπέμπει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) για υπερμολυσματικό στέλεχος του βακτηρίου Klebsiella pneumoniae, που συναντάται συχνά στις νοσοκομειακές μονάδες και στις ΜΕΘ, μεταξύ άλλων και στη χώρα μας.

Πρόσφατα στοιχεία του ECDC, που δημοσιεύτηκαν χθες, δείχνουν ότι ο αριθμός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που ανέφεραν το μικρόβιο Klebsiella pneumoniae (hvKp) τύπου αλληλουχίας (ST) 23 αυξήθηκε από τέσσερις σε δέκα και ο αριθμός των κρουσμάτων που αναφέρθηκαν στο ECDC από τις χώρες αυξήθηκε από 12 σε 143.

Οι χώρες στις οποίες έχει εντοπιστεί το στέλεχος είναι οι: Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία και Νορβηγία.

Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται σε μια επικαιροποιημένη έκδοση της ταχείας αξιολόγησης κινδύνου του ECDC σχετικά με την ανάδυση της υπερδιογκούμενης Klebsiella pneumoniae ST23 που φέρει γονίδια καρβαπενεμάσης στις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ.

Μια άλλη αιτία ανησυχίας είναι ότι το συγκεκριμένο στέλεχος του βακτηρίου Klebsiella pneumoniae έχει αποκτήσει όλο και περισσότερο μια ποικιλία γονιδίων που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα στις καρβαπενέμες, μια ομάδα αντιβιοτικών έσχατης ανάγκης που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία σοβαρών λοιμώξεων.

«Η αύξηση των κρουσμάτων της ανθεκτικής στις καρβαπενέμες υπεραιμοβόρου Klebsiella pneumoniae (hvKp) που αναφέρθηκαν στο ECDC από τις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ αποτελεί αιτία ανησυχίας, λόγω της σοβαρότητας των λοιμώξεων από hvKp σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητά τους στα αντιβιοτικά τελευταίας γραμμής, γεγονός που καθιστά τις λοιμώξεις δύσκολες στη θεραπεία», ανέφερε ο Dominique Monnet, επικεφαλής του Τμήματος Αντιμικροβιακής Αντοχής και Λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη του ECDC.

Η εξάπλωση των ανθεκτικών στις καρβαπενέμες hvKp στους χώρους υγειονομικής περίθαλψης αναμένεται να οδηγήσει σε αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα μεταξύ των ευάλωτων πληθυσμών ασθενών στους χώρους αυτούς, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων.

Σε αντίθεση με άλλα στελέχη K. pneumoniae, τα στελέχη hvKp μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις σε υγιή άτομα, που συχνά επιπλέκονται από τη διάδοση σε διάφορα σημεία του σώματος. Παρόμοια στελέχη του βακτηρίου είχαν παλαιότερα εντοπιστεί κυρίως στην Ασία, με μετάδοση στην κοινότητα, ενώ σπάνια εμφάνιζαν αντοχή στα αντιβιοτικά.