Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τον επιπολασμό του ιού HIV στον πληθυσμό των εργαζομένων στο σεξ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).

Όπως επισημαίνεται σε νεότερη έκθεσή του, μεταξύ των χωρών που είναι σε θέση να αναφέρουν στοιχεία για τον επιπολασμό του HIV σε αυτό τον πληθυσμό, το 71% προσδιόρισε σχετικά υψηλό επιπολασμό. Ο πολύ περιορισµένος αριθµός δεδοµένων για τη συνέχεια της περίθαλψης που είναι διαθέσιµα δείχνει ότι υπάρχουν εµπόδια για την επίτευξη ιικής καταστολής για τους εργαζόμενους στο σεξ.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο, πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στην παρακολούθηση του ιού, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι στοχευμένες παρεμβάσεις μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά, εάν πρόκειται να αντιμετωπιστεί η επιδημία, τουλάχιστον εν μέρει, μέσω της επίτευξης ιικής καταστολής μεταξύ όλων των εργαζομένων στο σεξ που ζουν με HIV. Μάλιστα, σημειώνει ότι η έλλειψη δεδομένων σε πολλές χώρες μπορεί να υποδηλώνει ότι οι ανάγκες ορισμένων υποπληθυσμών εργαζομένων στο σεξ δεν είναι ορατές, ιδίως δεδομένων των κοινών συμπεριφορών κινδύνου που υπάρχουν μεταξύ των πληθυσμών που διατρέχουν κίνδυνο.

Η σταθερά χαμηλή κάλυψη των στοχευμένων προγραμμάτων πρόληψης αντικατοπτρίζει μια κατάσταση που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πληθυσμού των εργαζομένων στο σεξ. Η μη εφαρμογή επαρκών προγραμμάτων εξέτασης για τον HIV και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα που απευθύνονται στους εργαζόμενους στο σεξ στην Ευρώπη δεν υποστηρίζει τα μέτρα δημόσιας υγείας που σχετίζονται με την άμεση θεραπεία του HIV (δηλαδή την αδυναμία μετάδοσης του HIV όταν το ιικό φορτίο είναι μη ανιχνεύσιμο).

Προφυλακτικό και PrEP

Επιπλέον, τα δεδομένα σχετικά με τη συμβουλευτική για το ασφαλές σεξ και τη χρήση προφυλακτικού είναι σχεδόν ανύπαρκτα, και όπου παρέχονται, η κάλυψη είναι ανεπαρκής, γεγονός που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στο σεξ που διατρέχουν κίνδυνο δεν εκπαιδεύονται σχετικά με το πώς να αποτρέψουν τη μετάδοση μέσω αυτών των οδών.

Η εισαγωγή της PrEP, σημειώνει το ECDC, μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες πρόληψης που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους εργαζόμενους στο σεξ σε καταστάσεις όπου δεν μπορούν να διαπραγματευτούν τη χρήση προφυλακτικού. Καθώς οι εργαζόμενοι στο σεξ είναι πιο πιθανό να είναι οικονομικά περιθωριοποιημένοι, η εξάλειψη του κόστους ως εμπόδιο για την PrEP είναι ουσιαστική. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας τα προγράμματα PrEP να αναπτυχθούν καθολικά, το συντομότερο δυνατό.

Δράσεις

Σύμφωνα με το ECDC, πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα τα εξής:

  • Θα πρέπει να βελτιωθεί η παρακολούθηση και η συλλογή δεδομένων για τον πληθυσμό των εργαζομένων στο σεξ για όλο το φάσμα των θεμάτων που σχετίζονται με τον HIV – επιπολασμός, πρόσβαση στη θεραπεία, αποτελέσματα στην υγεία, προγράμματα πρόληψης και στίγμα. Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική στόχευση των απαντήσεων, τα δεδομένα θα πρέπει να αναλύονται κατά φύλο, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των διαφυλικών ατόμων, και σε διασταυρώσεις με άλλους βασικούς πληθυσμούς.
  • Τα δεδομένα θα πρέπει να συλλέγονται και για τα τέσσερα στάδια της συνέχειας της φροντίδας, και θα πρέπει να εφαρμόζεται στοχευμένη απάντηση σε κάθε στάδιο που οδηγεί σε ανεπαρκή καταστολή του ιού στον πληθυσμό των εργαζομένων στο σεξ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι στο σεξ που ζουν με τον ιό HIV διαγιγνώσκονται, έχουν άμεση πρόσβαση στη θεραπεία και υποστηρίζονται στην τήρηση του θεραπευτικού τους σχήματος.
  • Τα σχετικά προγράμματα πρόληψης και εξέτασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στους εργαζόμενους στο σεξ. Αυτό απαιτεί επενδύσεις σε στοχευμένες παρεμβάσεις, προτεραιότητα στη συμβουλευτική και κυρίως διαβούλευση με τους ίδιους τους εργαζόμενους στο σεξ, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υπάρχουσες ή νέες υπηρεσίες είναι προσβάσιμες και ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.
  • Η χρήση της PrEP μεταξύ των εργαζομένων στο σεξ θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων που επιτρέπουν την πρόσβαση στην PrEP και υποστηρίζουν την υιοθέτησή της.
  • Τα εμπόδια για τη χρήση των υπηρεσιών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της αμφισβήτησης του στίγματος που σχετίζεται τόσο με τον HIV όσο και με την εργασία στο σεξ μεταξύ των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία, και της περαιτέρω ενδυνάμωσης αυτού του βασικού πληθυσμού μέσω της αποποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ.