Ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιεί η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) από σήμερα και για τις επόμενες έξι εβδομάδες. Πρόκειται για το πρόγραμμα «ΠΕΦ Professional Development» που εστιάζει στο γνωστικό αντικείμενο των Κανονιστικών Υποθέσεων (Regulatory Affairs – RA) και έχει ως στόχο την προσφορά σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων σε νέους επιστήμονες που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους.

Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες, απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή και μεταπτυχιακών σπουδών των τμημάτων Επιστημών Υγείας, Χημείας, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Χημικών Μηχανικών. Μέσω αυτού, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την επόμενη θέση εργασίας στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, σε έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις τόσο σε παραγωγή όσο και σε έρευνα και ανάπτυξη.

Μέσα από θεωρητικά μαθήματα και βιωματικά workshops συνολικής διάρκειας 6 εβδομάδων, το Πρόγραμμα Regulatory Affairs θα προσφέρει γνώσεις σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει την αδειοδότηση και κυκλοφορία των φαρμάκων, ένα σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση παρακολούθησης από τον Φορέα «TUVNORD».


Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ, κ. Θεόδωρος Τρύφων δήλωσε: «Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων επιστημόνων και για τη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Στον πυρήνα της δράσης της ΠΕΦ είναι η προαγωγή των νέων επιστημόνων και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε η νέα γενιά να μείνει και να διαπρέψει επαγγελματικά στην Ελλάδα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες πρόκειται να αναλάβουμε και στο μέλλον».