Το ύψος των ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ελλάδα, δηλαδή τα χρήματα που δίνουν από την «τσέπη» τους οι ασθενείς, αναδεικνύεται ακόμη μια φορά, από πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το «Προφίλ Υγείας» της χώρας μας, σημαντικό μέρος των δαπανών Υγείας δεν καλύπτεται από την πολιτεία ή τον ΕΟΠΥΥ. Πρόκειται για άμεσες ιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες ξεπερνούν το 40% των συνολικών δαπανών ενός νοικοκυριού, αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες κάλυψης βασικών αναγκών (διατροφή, στέγαση και λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας).

Μάλιστα, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών για περίθαλψη και ένας μεγάλος αριθμός νοικοκυριών αντιμετωπίζει «καταστροφικές δαπάνες Υγείας». Πιο συγκεκριμένα, καταστροφικές δαπάνες υγείας αντιμετωπίζει το 10,6% των ελληνικών νοικοκυριών, ποσοστό υψηλότερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (6,8%).

Οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν πως περισσότερες από τις μισές καταστροφικές δαπάνες αφορούν το φτωχότερο 20% του πληθυσμού της χώρας.

Ανεκπλήρωτες ανάγκες

Είναι χαρακτηριστικό ότι Έλληνες πολίτες δηλώνουν πολλές μη εκπληρούμενες δαπάνες περίθαλψης, λόγω οικονομικής δυσκολίας. Το 2022, το ποσοστό αυτό ήταν το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρώπη και ανήλθε στο 9%, έναντι 2,2% της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ 2021 και 2022, η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη αύξηση των αναγκών αυτών κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι μόλις 0,2 μονάδων στις υπόλοιπες χώρες. Το υψηλότερο επίπεδο ανεκπλήρωτων αναγκών αναφέρθηκε στα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα (14,3%) σε σχέση με τις ομάδες υψηλού εισοδήματος (4,3%).

Το 2021, η Ελλάδα είχε το τρίτο υψηλότερο ποσοστό ακάλυπτων αναγκών για οδοντιατρική περίθαλψη (7,8%) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο ποσοστό αυξήθηκε πέρυσι στο 12,1%, φτάνοντας στην υψηλότερη θέση.