Στον απόηχο των παγκόσμιων κρίσεων υγείας, ο ναυτιλιακός κλάδος βρέθηκε αντιμέτωπος με τη μεγάλη πρόκληση της διασφάλιση της υγείας των επιβατών και του πληρώματος στα κρουαζιερόπλοια, όπου η πρόσβαση σε ιατρική βοήθεια είναι πολύ περιορισμένη σε σχέση με τη στεριά.

Η πανδημία του COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη καινοτόμων λύσεων για τον εντοπισμό και τον μετριασμό των κινδύνων αυτών με:

  1. την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών λύσεων για την έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών
  2. την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και εν τέλει ευρείας αποδοχής των καινοτόμων αυτών εργαλείων από τους επιβάτες και το πλήρωμα των πλοίων.

Οι τεχνολογίες αιχμής για την έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών περιλαμβάνουν:

  • αισθητήρες και όργανα μέτρησης εσωτερικών κλιματικών συνθηκών, μικροβιακής συγκέντρωσης και παροχής νερού στα διάφορα σημεία του πλοίου,
  • αισθητήρες ενσωματωμένους σε είδη ένδυσης που μετρούν ζωτικές παραμέτρους υγείας, όπως ο καρδιακός παλμός, η θερμοκρασία του σώματος, τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα και η αναπνοή, παρέχοντας δεδομένα υγείας του ατόμου σε πραγματικό χρόνο,
  • ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης ετερογενών δεδομένων, μηνυμάτων και συμβάντων,
  • ενοποίηση των αισθητήρων και των συσκευών με Διαδίκτυο των Πραγμάτων σε κεντρική πλατφόρμα για την ενοποίηση και την επεξεργασία δεδομένων
  • ρομποτικά συστήματα και διεπαφές ανθρώπινης αλληλεπίδρασης,
  • εργαλεία διαχείρισης και ασφάλειας δεδομένων για τη διασφάλιση του απορρήτου και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένών
  • εργαλεία δοκιμών και προσομοίωσης με σκοπό τη δημιουργία και επικύρωση αλγορίθμων και μοντέλων εξάπλωσης ασθενειών.

Δεν είναι «αυτονόητη» η αποδοχή της τεχνολογίας

Αναγνωρίζοντας τις προαναφερθείσες προκλήσεις, η ομάδα της EPSILON Malta και άλλες εταιρίες με συντονιστή τον Αμερικάνικο Νηογνώμονα ABS και το έργο HS4U του προγράμματος HORIZON της ΕΕ, πρωτοπορούν σε τεχνολογικές λύσεις για την έγκαιρη ανίχνευση μεταδοτικών ασθενειών και την αποτελεσματική τους διαχείριση

Το πρόγραμμα HS4U στοχεύει στην ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής για την έγκαιρη ανίχνευση μεταδοτικών ασθενειών στα κρουαζιερόπλοια. Στο πλαίσιό του πραγματοποιήθηκαν έρευνες που είχαν στόχο να αξιολογηθεί η αποδοχή των επιβατών και του πληρώματος των πλοίων απέναντι στις καινοτόμες λύσεις για την έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών.

Σύμφωνα με τον δρ. Μιλτιάδη Γυμνόπουλο από τον όμιλο EPSILON, οι έρευνες έγιναν με τη βοήθεια της CELESTYAL Cruises και προσπάθησαν να εντοπίσουν πιθανά εμπόδια στην υιοθέτηση των τεχνολογιών, όπως τα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά, το ιατρικό ιστορικό και η γενική χρήση και αποδοχή της τεχνολογίας.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν ανεξάρτητα μεταξύ των επιβατών και των μελών του πληρώματος, και ανέδειξαν σημαντικές διαφορές στην προθυμία τους να αποδεχτούν τις τεχνολογικές λύσεις.

Το πλήρωμα επέδειξε υψηλότερη ετοιμότητα και αποδοχή, εν μέρει λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια της υγείας στο χώρο εργασίας τους. Αντίθετα, οι επιβάτες εμφάνισαν μεγαλύτερη διστακτικότητα, κυρίως λόγω ανησυχιών σχετικά με την παρακολούθηση και την ασφάλεια των δεδομένων. Άλλοι παράγοντες είναι η ηλικία, η απασχόληση, η εκπαίδευση και ο φόβος να προσβληθούν από ασθένειες εντός του πλοίου. Επιπλέον, η μελέτη αποκάλυψε διαφορές στην προθυμία μεταξύ συγκεκριμένων ομάδων, όπως άτομα με χρόνιες παθήσεις και ηλικιωμένοι, να χρησιμοποιούν συσκευές παρακολούθησης της υγείας. Συμπερασματικά, τα ευρήματα των ερευνών δείχνουν ότι πολλοί κοινωνικοί-δημογραφικοί παράγοντες συμβάλλουν στη διαμόρφωση της στάσης των ατόμων απέναντι στις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες.