Στα εμπόδια που ανασκάπτουν τον στόχο του εμβολιασμού κατά του HPV αλλά και στις κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση αναφέρθηκε στην ομιλία του ο κύριος Κωνσταντίνος Ι. Νταλούκας, Παιδίατρος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων.

Πριν την έναρξη της ομιλίας του, επισήμανε τον κρίσιμο ρόλο των παιδιάτρων στις στρατηγικές εμβολιασμού, ένα πεδίο που εξήγησε εκτενέστερα στη συνέχεια. Έπειτα, αναφέρθηκε στα ψηφιακά μέσα και στη χρησιμότητά τους, τονίζοντας όμως τις δυσκολίες εφαρμογής τους, καθώς χρησιμοποιούνται λιγότερο από τους παιδιάτρους: «Άρα θα πρέπει με τον ΕΟΠΥΥ και με την ΗΔΙΚΑ να εντοπιστούν τα εμπόδια που δυσκολεύουν τη χρήση και το χρόνο και την αναμόρφωση» συμπλήρωσε. Για εξοικονόμηση χρόνου, θα πρέπει να διατηρηθεί μόνο η ψηφιακή συνταγογράφηση.

Θίγοντας τα προβλήματα της Περιφέρειας, ανέφερε ότι η Ομοσπονδία σε παραμεθόριες περιοχές αποφάσισε να προτείνει ένα ετήσιο πρόγραμμα με εθελοντές παιδιάτρους σε συνεργασία με τις ΥΠΕ, για καρδιολογικό έλεγχο, όρασης κλπ, όπου και θα αποτυπώνουν τα προβλήματα και θα αποφασίζουν τις παρεμβάσεις. Φέτος έγινε στις Οινούσες, όπου διαπιστώθηκε υψηλό ποσοστό παχυσαρκίας, σε σύγκριση με τα παιδιά στην Αθήνα και μεγάλο πρόβλημα στην οδοντοστοιχία, αναδεικνύοντας τις ελλείψεις.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια σχετικά με τους εμβολιασμούς, αν και ο εμβολιασμός κατά του HPV είναι πιο αποτελεσματικός όταν διατίθεται σε νεαρή ηλικία, «πολλοί γονείς και έφηβοι δεν γνωρίζουν τη σημασία του εμβολίου ή υπάρχει έλλειψη πληροφοριών και παρανοήσεις και η πληροφορία δεν έχει φτάσει εκεί που πρέπει». Έντονο είναι το φαινόμενο στις παραμεθόριες περιοχές. Η ανασφάλεια, όμως, θα μπορούσε εξίσου να εντείνει την αντίσταση προς τον εμβολιασμό.

Σημαντικό ρόλο στη σωστή ενημέρωση και στον εμβολιασμό των παιδιών, σύμφωνα με τον κύριο Νταλούκα, αποτελούν οι συστάσεις των ειδικών καθώς «αποτελούν το κλειδί για την απόφαση εμβολιασμού. Ενώ η αποδοχή του εμβολιασμού από το κοινό εξαρτάται από πολλαπλούς παράγοντες, έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ότι η σύσταση από επαγγελματία υγείας, ιδίως από κλινικούς ιατρούς, είναι αυτό που θα δράσει καταλυτικά στην απόφαση για εμβολιασμό». Ειδικότερα δε η σύσταση από τους παιδιάτρους έχει άλλη αξία, καθώς «έχει σημαντική βαρύτητα στην απόφαση του γονιού για εμβολιασμό ή μη των παιδιών του». Οι συστάσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά.

Πώς θα ενισχυθεί ο εμβολιασμός

Η διασφάλιση της πρόσβασης στον εμβολιασμό κατά του HPV είναι κρίσιμη, καθώς οι ανισότητες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανισότητες υγείας. Γι’ αυτό, ο κ. Νταλούκας προτείνει την ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των δημόσιων υπηρεσιών υγείας έτσι ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με τον HPV και τα οφέλη του εμβολίου. Αντίστοιχα, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει εύκολη και οικονομική πρόσβαση στο εμβόλιο για όλες τις κοινωνικές ομάδες και τις γεωγραφικές περιοχές. Ως παράδειγμα έφερε τα Ψαρά, τους Πομάκους και τους Ρομά.

Από την άλλη, σύμφωνα με τον κύριο Νταλούκα, θεωρείται εξίσου σημαντική η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, και ειδικά των παιδιάτρων, καθώς «αυτοί αποτελούν βασικούς παράγοντες στη λήψη αποφάσεων για τον εμβολιασμό και στην παροχή των σωστών πληροφοριών». Πολλές φορές, όμως, δίνουν τη λάθος πληροφόρηση, με αποτέλεσμα να έχουμε χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Οι αναβολές οδηγούν στο χάσιμο του στόχου.

Η πολιτεία λαμβάνει εξίσου το δικό της σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση, εφόσον θα πρέπει να αποτελεί σύμμαχο στη σωστή ενημέρωση, με ενημερωτικές καμπάνιες και ομιλίες, αλλά και σχετικές ενημερωτικές δράσεις -ομιλίες, αφισοκόλληση και διάθεση ενημερωτικού για τον HPV υλικού- στα σχολεία όλης της χώρας.

Στενή παρακολούθηση της πορείας των εμβολιασμών

Όσον αφορά τον ίδιο τον εμβολιασμό, ο κύριος Νταλούκας συνιστά την παρακολούθηση των ποσοστών εμβολιασμού κατά του HPV και την συχνότητα εμφάνισης της νόσου, για να αξιολογούνται τα προγράμματα εμβολιασμού και να εντοπίζονται τυχόν κενά σε περιοχές που χρειάζονται βελτίωση. Η συλλογή και η ανάλυση δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία στην διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών εμβολιασμού, αν και απέχουμε αρκετά από αυτό.

Για την καλύτερη διενέργεια των εμβολιασμών, θα πρέπει να υπάρχει και καλή συνεργασία μεταξύ των ιδιωτικών παρόχων υγείας, των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και των κυβερνητικών οργάνων, πράγμα που δυστυχώς δε συμβαίνει, σύμφωνα με τον κύριο Νταλούκα.

Η συνεργασία μεταξύ παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η οποία θα συντελέσει στην αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού. Η Πολιτεία εν ολίγοις θα πρέπει να λαμβάνει υποστηρικτικό ρόλο στις πρωτοβουλίες για την αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού κατά του HPV μέσω χρηματοδότησης, ανάπτυξης πολιτικής και εκστρατειών δημόσιας υγείας.

«Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συνασπισμοί ανοσοποίησης, όπως για τον HPV, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού, προωθώντας την εκπαίδευση, υποστηρίζοντας πολιτικές και συντονίζοντας τις προσπάθειες ανοσοποίησης σε κοινοτικό επίπεδο» συνοψίζει ο κύριος Νταλούκας.

Καταληκτικά, ο κύριος Νταλούκας ανέφερε ότι αν και υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις, δεν είναι ανυπέρβλητες. «Η ενημέρωση του κοινού, η διασφάλιση της πρόσβασης, η αντιμετώπιση της αντίστασης στα εμβόλια, η επαγγελματική εκπαίδευση και η συνεργασία αποτελούν κύριους παράγοντες για την αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού κατά του HPV. Η επιτυχία των προσπαθειών εμβολιασμού κατά του HPV εξαρτάται από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτές, κυβερνητική υποστήριξη και ενημερωμένη δημόσια συμμετοχή. Μόνο με αυτές τις συντονισμένες προσπάθειες μπορούμε να ελπίζουμε να επιτύχουμε τον στόχο του εμβολιασμού κατά του HPV και να προσφέρουμε έναν υγιέστερο μέλλον στα παιδιά μας, πιάνοντας το στόχο το 2030» σημείωσε.