Σειρά πολιτικών και προγραμμάτων σχεδιάζονται στην Ευρώπη για τη στήριξη των γυναικών με αναπηρία, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Τρίτου Μανιφέστου για τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF). Στο πλαίσιο αυτό, και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) καλεί τις γυναίκες με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση, καθώς και τις μητέρες παιδιών με αναπηρία να απαντήσουν στο ελληνικό ερωτηματολόγιο της έρευνας του EDF.

Σκοπός της έρευνας είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες για την καλύτερη τεκμηρίωση των πολιτικών που μελετώνται και των προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ΕΣΑμεΑ καλεί όλες τις γυναίκες με αναπηρία αλλά και τις μητέρες παιδιών με αναπηρία να συμβάλλουν στη χαρτογράφηση των αναγκών και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο τονίζοντας ότι θα διαρκέσει μεταξύ 10 και 20 λεπτών, αλλά θα είναι καταλυτική για το αποτέλεσμα.

Διευκρινίζει πως οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν μέσω αυτής της έρευνας είναι εμπιστευτικές και δεν θα ζητηθεί όνομα ή στοιχεία επικοινωνίας από τους συμμετέχοντες. Μόνο συγκεντρωτικές πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε έκθεση/αναφορά, τονίζει.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν στο: s.shabani@edf-feph.org

Το ερωτηματολόγιο  https://is.gd/XoIYDo