Μόνο το 51,3% των ενεργών ατόμων με αναπηρία σε ηλικία εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) απασχολούνται με μισθωτή εργασία. Οι γυναίκες και οι νέοι βρίσκονται σε περαιτέρω μειονεκτική θέση: το 49% των γυναικών και το 47,4% των νέων με αναπηρία απασχολούνται με μισθωτή εργασία.
Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις τέσσερις χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις στο σχετικό πεδίο. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία «Δικαίωμα στην Εργασία», στη χώρα μας όπως και στην Ιρλανδία εργάζεται λιγότερο από το 1/3 των ατόμων με αναπηρία (32,6%). Ακολουθεί η Κροατία με 37% και η Ισπανία με 39% επί του συνόλου των ατόμων με αναπηρία.

«Η έκθεση δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των δικών μας εμπειριών και των εμπειριών των ατόμων χωρίς αναπηρία. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν μπορούν πλέον να συνεχίσουν να μας αποκλείουν – και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητάμε μια Εγγύηση Απασχόλησης και Δεξιοτήτων για την Αναπηρία που θα συμβάλλει στην εξισορρόπηση των όρων ανταγωνισμού» δηλώνει με αφορμή την έκθεση ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης.

Τα ευρήματα της έκθεσης επικυρώνουν το 13ο Δελτίο Στατιστικής Πληροφόρησης του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ, που δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 15 Μαΐου, με τίτλο «Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός για τα άτομα με αναπηρία».

Στο πεδίο της πλήρους απασχόλησης, η κατάσταση διαμορφώνεται ακόμη χειρότερη, ειδικά για τις γυναίκες με αναπηρία. Σε 11 χώρες, λιγότερο από το 20% των γυναικών με αναπηρία απασχολούνται με πλήρη απασχόληση. Μεταξύ αυτών: Ιρλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Πολωνία, Ουγγαρία, Κροατία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες με αναπηρία είναι, κατά μέσο όρο, πιο μορφωμένες από τους άνδρες με αναπηρία, επισημαίνεται στην έκθεση.

Αιτίες για το χάσμα

Η έκθεση βρήκε αρκετούς λόγους για αυτό το χάσμα: μεταξύ άλλων η έλλειψη παροχής εύλογων προσαρμογών, οι διακρίσεις και το στίγμα που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία και η έλλειψη πρόσβασης σε συμπεριληπτική και ποιοτική εκπαίδευση.

Όσον αφορά στις εύλογες προσαρμογές, τα κοινά ζητήματα περιλαμβάνουν περιορισμένη χρηματοδότηση και υποστήριξη, υπερβολική γραφειοκρατία για πρόσβαση σε εύλογες προσαρμογές (επιβάρυνση τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους) και περιορισμένη διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με την κρατική στήριξη.
Παρά το γεγονός ότι η οδηγία της ΕΕ για την ισότητα στην απασχόληση έχει τεθεί σε ισχύ από το 2000, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές προσαρμογής, ενώ ακόμη και απλά αιτήματα όπως η μετάβαση σε μερική απασχόληση συχνά απορρίπτονται.

Μικρότεροι μισθοί

Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης ότι τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να κερδίζουν λιγότερα όταν εργάζονται, παρόλο που χρειάζονται περισσότερο εισόδημα για να αντιμετωπίσουν το πρόσθετο κόστος ζωής σε μια κοινωνία που εισάγει διακρίσεις και δεν είναι προσβάσιμη. Τα έξοδα στέγασης και μεταφοράς, για παράδειγμα, συνιστούν δυσανάλογα υψηλή επιβάρυνση για τα άτομα με αναπηρία σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς αναπηρία.
Η έκθεση εξηγεί ότι τα άτομα με αναπηρία επιβαρύνονται επίσης με υψηλότερο κόστος για την απασχόληση, όπως η πληρωμή για ειδική μεταφορά λόγω απρόσιτων δημόσιων συγκοινωνιών, επιπλέον για προσωπική βοήθεια σε πιο βολικές ώρες κ.λπ.

Οι συντάκτες της έκθεσης καλούν τις χώρες της ΕΕ να συνεχίσουν να παρέχουν επιδόματα αναπηρίας ακόμη και όταν οι άνθρωποι εργάζονται με πλήρη απασχόληση – ως μέσο για την αντιστάθμιση αυτών των δαπανών. Εξακολουθεί να είναι σύνηθες φαινόμενο οι εργαζόμενοι με αναπηρία στα κράτη μέλη της ΕΕ να χάνουν το μεγαλύτερο μέρος ή όλο το αναπηρικό επίδομά τους όταν αρχίζουν να εργάζονται. Στην πραγματικότητα, τα άτομα με αναπηρία είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια στην εργασία από τα άτομα χωρίς αναπηρία.

Συστάσεις προς τα κράτη

Η έκθεση διατυπώνει μια σειρά συστάσεων προς τις δημόσιες αρχές – συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των χωρών μελών της:

-Να επιτρέπεται στα άτομα να διατηρούν τα αναπηρικά επιδόματα αναπηρίας όταν εργάζονται
-Να απαγορεύεται η πρακτική πληρωμής ατόμων με αναπηρία κάτω από τον κατώτατο μισθό
– Να προωθούνται μοντέλα απασχόλησης που να διευκολύνουν τη μετάβαση προς την ένταξη στην ανοιχτή αγορά εργασίας
– Να προωθούνται αποτελεσματικές πρακτικές για πρόσβαση σε εύλογες προσαρμογές και απασχόληση ατόμων με αναπηρία που επηρεάζονται από άλλες μορφές περιθωριοποίησης.