Λαμβάνοντας υπ΄όψιν το διεθνές φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού, με την Ελλάδα να αποτελεί τη δεύτερη χώρα της Ευρώπης με πληθυσμό >80 ετών (7,2%) και αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες στην περίθαλψη των ασθενών ηλικίας >65 ετών, δημιουργήθηκε στη νοσοκομειακή μονάδα Αμαλία Φλέμιγκ το διεπιστημονικό πολυδύναμο εξωτερικό ιατρείο 65+.

Μετά από μακροχρόνια ενασχόληση με ηλικιωμένους ασθενείς, αναγνωρίσθηκε η πολυπλοκότητα στην προσέγγιση τους καθώς η ομάδα αυτή των ασθενών έχει πολλαπλά συνοδά νοσήματα (συν-νοσηρότητες), με αλληλεπικαλυπτόμενα συμπτώματα που καθιστούν τη διάγνωση συχνά δυσχερή και τη θεραπεία σύνθετη. Νοσήματα που σχετίζονται με την πρόοδο της ηλικίας έχουν αναδυθεί και χρήζουν ειδική αντιμετώπιση (καρδιακή ανεπάρκεια, κολπική μαρμαρυγή, ασβεστοποιός στένωση της αορτικής βαλβίδας, οστεοπόρωση, νευροεκφυλιστικά νοσήματα, διαταραχές συμπεριφοράς). Παράλληλα οι μειωμένες εφεδρείες των οργανικών συστημάτων των ηλικιωμένων ασθενών εγείρουν θέματα ασφάλειας των θεραπευτικών παρεμβάσεων, πολύ συχνότερα απ΄ότι στους νεότερους ασθενείς. Πολλαπλά θεραπευτικά σχήματα τα οποία έχουν προστεθεί στο χρόνο, αποσπασματική αντιμετώπιση από γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, πολλαπλές παρενέργειες δημιουργούν το φαινόμενο της πολυφαρμακίας. Επιπρόσθετα, μια σειρά από διαταραχές που σχετίζονται με το γήρας συχνά δεν διαγιγνώσκονται και συντελούν σε ελλιπή συμμόρφωση στις οδηγίες, αλλά και σε περισσότερες νοσηλείες στο νοσοκομείο.

Βασικοί στόχοι του ιατρείου είναι η εξατομίκευση της θεραπείας με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες αλλά και τις συν-νοσηρότητες, η συνταγογράφηση αλλά και η αποσυνταγογράφηση βάσει ενδείξεων, η ανίχνευση και αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας, η πρωτογενής πρόληψη, η σφαιρική αξιολόγηση και πρώιμη διάγνωση γηριατρικών συνδρόμων, η μείωση των νοσηλειών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Το ραντεβού της πρώτης εκτίμησης στο ιατρείο 65+ περιλαμβάνει πλήρη παθολογική εξέταση, πλήρη καρδιολογική εξέταση, ΗΚΓ και υπερηχοκαρδιογράφημα, ψυχιατρική εκτίμηση, εργαστηριακό έλεγχο, και τη συμπλήρωση μιας σειράς ερωτηματολογίων που σχετίζονται με εκτίμηση γνωσιακών και ψυχικών διαταραχών, με την ευθραυστότητα, με τη συμμόρφωση στη θεραπεία, με τις διατροφικές συνήθειες, με την πιθανότητα πτώσεων, με την ικανότητα για αυτοεξυπηρέτηση και την ποιότητα ύπνου. Η πολυδύναμη ομάδα απαρτίζεται από 2 παθολόγους, 1 καρδιολόγο, 1 ψυχίατρο, 3 εξειδικευμένες νοσηλεύτριες, 1 επισκέπτρια υγείας, 1 ψυχολόγο, 1 φυσικοθεραπεύτρια, 1 διαιτολόγο, 1 κοινωνική λειτουργό, ενώ κατά περίπτωση υπάρχει η διασύνδεση με ιατρούς των υπόλοιπων ειδικοτήτων αναλόγως των αναγκών του κάθε ασθενή. Με τη στήριξη και των διοικητικών δομών του νοσοκομείου, σχηματίστηκε έτσι μια συμπαγής ομάδα επαγγελματιών υγείας.

Ραντεβού στο ιατρείο μπορεί να κλείσει κάθε πολίτης μέσω του τετραψήφιου αριθμού 1535 με κωδικό ιατρείου 09169, ενώ παράλληλα η επικοινωνία των ασθενών με το ιατρείο γίνεται και με το τηλ. 6985196029, Τρίτη-Παρασκευή 10:00-12:00 – Email: 3ilikia@flemig-hospital.gr