Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Καρδιομεταβολική Ιατρική», Master of Science (MSc) «Cardiometabolic Medicine» για το ακαδ. έτος 2022-2023.

Η έναρξη του μεταπτυχιακού ορίζεται για τον Οκτώβριο του 2022.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής καθώς και όλων των συναφών επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (π.χ. Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιολογίας, ΤΕΦΑΑ, Διαιτολογίας/Διατροφολογίας, Ψυχολογίας) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ «Καρδιομεταβολική Ιατρική» θα αποτελούν εξειδικευμένους και άρτια καταρτισμένους επιστήμονες που θα μπορούν να εργαστούν σε τομείς σχετιζόμενους με Καρδιαγγειακά-Μεταβολικά Νοσήματα, σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές ή/και θα μπορούν να σχεδιάσουν και να εκπονήσουν βασική ή/και κλινική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο των καρδιομεταβολικών νοσημάτων.

Θα πραγματοποιηθεί πρακτική άσκηση στα ιατρεία και εργαστήρια Καρδιομεταβολικων νοσημάτων των συνεργαζόμενων κλινικών (Σωτηρία, Αττικό, Λαϊκό, Ιπποκράτειο). Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται επίσης η συμμετοχή σε εργασίες κυρίως ερευνητικές, συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις, δεδομένου ότι μέσω αυτών προάγεται η πρωτοποριακή έρευνα και καινοτομία, η σύνδεση της έρευνας με τη διδασκαλία και η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Επί μέρους στόχοι του ΠΜΣ:

  • Διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με καρδιομεταβολικές διαταραχές
  • Φαρμακευτική και μη-φαρμακευτική αντιμετώπιση των ασθενών με καρδιομεταβολική νόσο
  • Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της παθογένειας, της παθοφυσιολογίας, της διάγνωσης, και της θεραπείας (φαρμακευτικής και μη) των καρδιομεταβολικών νοσημάτων
  • Εκπαίδευση επιστημόνων ώστε να καταστούν ικανοί να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες για συνεχή επιμόρφωση στους χώρους εργασίας.
  • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
  • Στελέχωση του συστήματος υγείας (ιδιωτικού και δημόσιου) σε τομείς σχετιζόμενους με Καρδιαγγειακά-Μεταβολικά Νοσήματα
  • Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

Πληροφορίες: ΄Γ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Μαρία Μαστοροπούλου, email: mmastor@med.uoa.gr, τηλ: 210 7763488, Έυα Μπλέτσα, email: evabletsa@gmail.com, τηλ: 6906 564376

Μπορείτε να βρείτε τη σχετική πρόσκληση στον ιστότοπο της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ: https://school.med.uoa.gr/metaptychiakes_spoydes/programmata_metaptychiakon_spoydon_eisachthentes_apo_to_akad_etos_2018_19/pms_iatrikis_scholis/kardiometaboliki_iatriki/