Γράφει ο Χρήστος Μπόκας

Τροπολογία για την πληρωμή όλων των εφημεριών του ιατρικού προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν καθ’ υπέρβαση του νόμιμου ορίου λόγω των αυξημένων αναγκών της πανδημίας κατέθεσε το υπουργείο Υγείας στη Βουλή. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτος το ποσό που θα πληρωθεί σε ιατρούς του ΕΣΥ ανέρχεται σε περίπου 5,3 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με έκθεση «αναγνωρίζονται με αναδρομική ισχύ ως νόμιμες, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου οι δαπάνες από τις εφημερίες ιατρών που έχουν πραγματοποιηθεί καθ υπέρβαση του νόμιμου ανώτατου ορίου των πρόσθετων εφημεριών από 31.5.2020 εως και την ημερομηνία δημοσίευσης της υπο ψήφιση τροπολογίας στα νοσοκομεία ΕΣΥ και των ΠΕΔΥ συμπεριλαμβανομένου του ΓΝ Θήρας».

Επίσης σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με την ίδια τροπολογία «προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης υπουργικής απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων καθορισμού της ασφαλιστικής τιμής αποζημίωσης για την εξειδίκευση των κριτηρίων καθορισμού της ασφαλιστικής τιμής αποζημίωσης ανά κατηγορία φαρμάκου, καθορίζεται η έκταση συμμετοχής του ασφαλισμένου ανά κατηγορία φαρμάκων και εξειδικεύεται ο τρόπος κάλυψης ανά κατηγορία της διαφοράς ανάμεσα στην τιμή αποζημίωσης και τη λιανική τιμή φαρμάκου»