Στις 18 Φεβρουαρίου 2019, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εφαρμόσθηκε στο Metropolitan Hospital μια νέα μέθοδος για τη θεραπεία ασθενών με σοβαρή στένωση των αρτηριών της καρδιάς που συνοδεύεται από υψηλό φορτίο ασβεστίου.

Η εναπόθεση ασβεστίου στα τοιχώματα των στεφανιαίων αρτηριών έχει ως αποτέλεσμα τη σκλήρυνσή τους και την αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης επιπλοκών κατά τη διάρκεια μιας κλασικής αγγειοπλαστικής με μπαλονάκι.

Η αγγειοπλαστική σε στενώσεις με υψηλό φορτίο ασβεστίου συσχετίζεται με σημαντικό ποσοστό αποτυχίας, λόγω της μη καλής έκπτυξης και εναπόθεσης των stents καθώς και αδυναμίας απελευθέρωσης του φαρμακευτικού παράγοντα.

Είναι επομένως σημαντική η προετοιμασία της θεραπείας της βλάβης με περιορισμό της υπάρχουσας εναπόθεσης ασβεστίου.

Ενδοστεφανιαία λιθοτριψία
Η αντιμετώπιση τέτοιων ασβεστωμένων αγγείων διευκολύνεται τώρα με την εφαρμογή μιας καινοτόμου τεχνικής βασισμένης σε μια πρωτότυπη συσκευή-καθετήρα (Shockwave Intravascular lithotripsy, Shockwave Medical, Santa Clara California), που επιτρέπει τη διάνοιξη και λείανση της σκληρής στένωσης μέσω εκπομπής υπερηχητικών ωστικών κυμάτων, ικανών να μεταδίδουν τοπικά πίεση έως και 50 ατμόσφαιρες. Η ενδοστεφανιαία λιθοτριψία απελευθερώνει στην επιφάνεια της πλάκας υψηλής ταχύτητας παλμικά ωστικά κύματα, προκαλώντας ελεγχόμενη θραύση και κατακερματισμό του συσσωρευμένου στα τοιχώματα ασβεστίου.

Με την τεχνική αυτή διαμορφώνεται και προετοιμάζεται κατάλληλα η σκληρή επιφάνεια της αθηρωματικής πλάκας, εξασφαλίζοντας έτσι, χωρίς επιπλοκές, τη βέλτιστη έκπτυξη και εναπόθεση των stents.

Η επέμβαση με τη νέα τεχνική εφαρμόσθηκε με απόλυτη επιτυχία σε δύο ασθενείς και πραγματοποιήθηκε στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Metropolitan Hospital από ομάδα επεμβατικών καρδιολόγων που την αποτελούσαν οι ιατροί: Γιώργος Καραβόλιας, Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής, Γεωργία Καράμπελα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια και Απόστολος Κοτίδης, Επιμελητής.