Ξεκίνησε από το Ινστιτούτο Prolepsis η λειτουργία της γραμμής υποστήριξης για ηλικιωμένα άτομα που αισθάνονται μοναξιά.

Η τηλεφωνική γραμμή 210-6101300 λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλία σε κάθε Ηλικία, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00 πμ – 14:00 μ.μ.  

Η τηλεφωνική γραμμή παρέχει επικοινωνία σε ασφαλές περιβάλλον με κατάλληλα εκπαιδευμένους συνεργάτες του προγράμματος. Στο 210-6101300 μπορούν να καλούν άτομα άνω των 60 ετών που βιώνουν μοναξιά ή/και κοινωνική απομόνωση, καθώς και φροντιστές, συγγενείς ή φίλοι τους.

Τo πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία, που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Prolepsis με δωρεά του «ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος» στοχεύει να καταπολεμήσει τη μοναξιά μέσα από την ανθρώπινη επαφή και τη δημιουργία δεσμών φιλίας, να αναδείξει τις ανάγκες και τα προβλήματα της Τρίτης Ηλικίας και να ενισχύσει τον εθελοντισμό.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε Ηλικία μπορείτε να βρείτε εδώ.

H χρέωση για την κλήση στο 210-6101300 είναι αστική. Οι κλήσεις δεν καταγράφονται και το Ινστιτούτο Prolepsis δεν διατηρεί και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.