Οι νεφροί αν και δεν αποτελούν πρωταρχικό όργανο-στόχο της νόσου COVID-19, από 53 δημοσιευμένες επιστημονικές αναφορές προκύπτει τελικά ότι εμπλέκονται στο νέο αυτό συστηματικό νόσημα.

Όπως εξηγεί η κυρία Ειρήνη Γράψα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεφρολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο «Αρεταίειο», σε πρόσφατη ανασκόπηση αναφέρονται τα κλινικά ευρήματα που αφορούν την εμπλοκή του νεφρού σε ασθενείς με COVID -19. «Έτσι φαίνεται ότι η λευκωματουρία και η αιματουρία δεν είναι σπάνιο εύρημα ακόμη και κατά την πρώτη ημέρα εισαγωγής του ασθενούς στο Νοσοκομείο. Σε σύνολο 710 εισαγωγών με COVID -19, 20% των ασθενών είχε αιματουρία και λευκωματουρία και 27% μόνο λευκωματουρία από την πρώτη ημέρα εισαγωγής. Επίσης, 15% είχε αυξημένη κρεατινίνη και 14% αυξημένη ουρία. Σε άλλη μελέτη με 59 εισαγωγές το 34% παρουσίασε σοβαρή λευκωματουρία από την πρώτη ημέρα ενώ 63% των ασθενών εμφάνισαν λευκωματουρία κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους», εξηγεί.

Οξεία Νεφρική Βλάβη (ΟΝΒ) εμφάνισε το 3%-9% των ασθενών με COVID -19, γεγονός που φαίνεται να είναι σε μικρότερη συχνότητα από την ΟΝΒ που εμφανίζεται στις λοιμώξεις από τους SARS και MERS-CoV στους οποίους η συχνότητα αναφέρεται 5%-15%.

Η ΟΝΒ σε σήψη μπορεί να αντιμετωπιστεί με συνεχή εξωνεφρική κάθαρση (CRRT) κατά προτίμηση αιμοδιαδιήθηση η οποία έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία και στη αντιμετώπιση της ΟΝΒ στις σηπτικές λοιμώξεις από τους SARS και MERS-CoV. Η υψηλού όγκου καθάρσεις 6l/h απομακρύνουν την ιντερλευκίνη 6 (IL-6) μειώνοντας την φλεγμονή. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν ειδικά φίλτρα αιμοπροσρόφησης μέσω των οποίων δεσμεύονται οι κυκλοφορούσες κυτοκίνες. Τα ειδικά αυτά φίλτρα αιμοπροσρόφησης έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) για την αντιμετώπιση της σηψαιμίας, είναι δε διαθέσιμα και στην ελληνική αγορά.

«Από προσωπική εμπειρία στο κέντρο μας είναι καλά ανεκτά από το ασθενή χωρίς παρενέργειες, μειώνουν τους δείκτες φλεγμονής (CRP, Προκαλσιτονίνη) χωρίς όμως αυτό να μεταφράζεται πάντα και σε βελτίωση της επιβίωσης του ασθενούς», διευκρινίζει η κυρία Γράψα.

Ο ακριβής μηχανισμός της νεφρικής βλάβης δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστός. Αναφέρεται σαν πιθανός μηχανισμός η καταιγίδα των κυτοκινών το λεγόμενο cytokine storm syndrome που ελευθερώνονται κατά την διαδικασία της σήψης η οποία είναι και η αιτία της πολυοργανικής ανεπάρκειας σε αυτούς τους ασθενείς.

Αλλά και η απευθείας βλάβη του ιού στους νεφρούς δεν μπορεί να αποκλεισθεί. «Το ενζυμο αναστολέας της αγγειοτενσίνης (ACE2) και η διπεπτιδυλική-πεπτιδάση-4 (DPp-4) εκφράζονται αμφότερα στα νεφρικά σωληναριακά κύτταρα. Βρέθηκε λοιπόν ότι και τα δύο δεσμεύουν τον SARS-CoV και τον MERS–CoV αντίστοιχα. RNA ιοί έχουν απομονωθεί σε νεφρικό ιστό και στα ούρα. Πρόσφατα σε εργαστήριο στην κινέζικη πόλη Guanghou απομονώθηκε SARS-CoV-2 στα ούρα ασθενούς με λοίμωξη από τον ιό γεγονός που αποδεικνύει την παρουσία του SARS-CoV-2 στο νεφρό», σύμφωνα με την καθηγήτρια Νεφρολογίας του ΕΚΠΑ.

Συμπερασματικά, η ίδια συστήνει παρόλο που ο νεφρός δεν αποτελεί βασικό όργανο στόχου της νόσου COVID-19, «η παρακολούθηση τόσο της νεφρικής λειτουργίας όσο και της παρουσίας αιματουρίας και λευκώματος στα ούρα αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την ορθότερη παρακολούθηση και αντιμετώπιση του ασθενούς».

Ειδήσεις σήμερα:

Αυξήθηκε η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής παρά τα μέτρα