*Γράφει ο Μανώλης Γαλάνης

Αναστέλλεται το πρόγραμμα μετεγκατάστασης προσφύγων λόγω των έκτατων μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη σχετικά με την είσοδο ταξιδιωτών και μη στο έδαφός τους για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Στην ανακοίνωση αυτή προχώρησε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καθώς τα ταξιδιωτικά σχέδια που αφορούν στη μετεγκατάσταση προσφύγων υπόκεινται πλέον σε σοβαρές αλλαγές και διακοπές.

«Κάποια κράτη, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην παρούσα κατάσταση γύρω από τη δημόσια υγεία, θέτουν σε αναμονή τις αφίξεις όσων προσφύγων έχει κανονιστεί να μετεγκατασταθούν, με αποτέλεσμα τον άμεσο αντίκτυπο στη δυνατότητά τους να υποδεχτούν νέους πρόσφυγες. Οικογένειες προσφύγων πλήττονται άμεσα από τους εν λόγω κανονισμούς, η ισχύς των οποίων εξελίσσεται και αναπτύσσεται με δριμείς ρυθμούς και ενόσω εκείνοι ταξιδεύουν (προς τις χώρες μετεγκατάστασής τους). Πολλοί εξ’ αυτών βιώνουν μεγάλες καθυστερήσεις, την ώρα που άλλοι έχουν αποκλειστεί ή και χωριστεί από τις οικογένειές τους».

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, αφού εκφράζουν την ανησυχία τους ότι οι διεθνείς μετακινήσεις μπορεί να αυξήσουν την έκθεση των προσφύγων στον ιό σημειώνουν «η μετεγκατάσταση παραμένει σωτήριο εργαλείο για πολλούς πρόσφυγες, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο ΔΟΜ κάνουν έκκληση στα κράτη, και βρίσκονται σε στενή συνεργασία μαζί τους, ώστε να διασφαλιστεί πως, πρόσφυγες που επείγει να μετακινηθούν, θα μεταφερθούν στις χώρες που έχει οργανωθεί να φτάσουν».

Η αναστολή το προγράμματος μετεγκατάστασης θα αρχίσει να ισχύει εντός των προσεχών ημερών, καθώς, και οι δύο οργανισμοί προσπαθούν να μεταφέρουν όσους πρόσφυγες έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες μετεγκατάστασής τους, στον τελικό προορισμό τους.

«Η μετεγκατάσταση αποτελεί ζωτικής σημασίας βοήθεια και στήριξη στις ευάλωτες ομάδες προσφύγων. Ο ΔΟΜ και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται σε χώρες οι οποίες φιλοξενούν πρόσφυγες, σε συνεργασία με όλους τους σχετικούς με το θέμα φορείς. Στόχος, η διασφάλιση της συνέχισης των διαδικασιών διεκπεραίωσης των περιπτώσεων εκείνων των προσφύγων που έχει εγκριθεί να μετεγκατασταθούν. Επιπλέον, θα παραμείνουμε σε στενή επικοινωνία με τους ίδιους τους πρόσφυγες, όπως επίσης και με όλους τους φορείς που εργάζονται για τη υποστήριξη της μετεγκατάστασης ως μέσου αποφασιστικής προστασίας».