Στον αστερισμό του κορωνοϊού, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί αλλά και εν γένει όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες της χώρας οφείλουν να προσαρμοστούν στις συνθήκες έκτακτης ανάγκης με στόχο την αποφυγή διάδοσης της επιδημίας.

Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν σήμερα και θα περιληφθούν σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου επικεντρώνονται στη διευκόλυνση χορήγηση άδειας στους γονείς μετά την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και στην στήριξη των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας.

Για τις άδειες ειδικού σκοπού που θα χορηγηθούν στους γονείς παιδιών έως 15 ετών δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια. Πρώτον η άδεια να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το κράτος και τους εργοδότες και δεύτερον να εφαρμοστεί ένα μεικτό σύστημα με βάση το οποίο ένα μέρος της άδειας θα αφαιρείται από την κανονική, ένα μέρος θα επιβαρύνει τον εργοδότη και ένα το κράτος. Οι ημέρες της άδειας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα θα ανέρχονται σε 15 για τον πατέρα και σε 15 για τη μητέρα και μπορεί να χορηγούνται σπονδυλωτά ανάλογα με τις ανάγκες (για παράδειγμα 7+7) .

Ανοιχτό ωστόσο παραμένει το θέμα της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των επιχειρήσεων που έκλεισαν η ενδεχομένως κλείσουν στο μέλλον με κρατική εντολή. Σ΄αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων και των φροντιστηρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται προς το μοντέλο που ακολουθήθηκε σε Μάτι και Μάνδρα. Δηλαδή εξετάζει την καταβολή επιδόματος έκτακτης ανάγκης του ΟΑΕΔ ύψους 718 ευρώ που χορηγήθηκε στις πληγείσες επιχειρήσεις στο Μάτι και στη Μάνδρα, στους εργαζόμενους που έχει ανασταλεί η λειτουργία των επιχειρήσεων τους.

Σε γενικές γραμμές αν ο εργοδότης αποφασίσει για προληπτικούς λόγους να κλείσει την επιχείρησή του (συνέβη σε σούπερ μάρκετ στα δυτικά προάστια) είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τους μισθούς των υπαλλήλων.

Όμως, όπως επισημαίνει ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος «αν η αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης οφείλεται σε λόγους “ανωτέρας βίας”, δηλαδή με κρατική εντολή, οι εργοδότες δεν είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να καταβάλλουν μισθούς στους εργαζόμενους για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή λειτουργίας με ανωτέρα βία. Είναι επιτακτική ανάγκη η καταβολή μισθών – ενδεχομένως υπό την μορφή επιδότησης από τον ΟΑΕΔ – στους εργαζομένους των επιχειρήσεων που κλείνουν»

Παράλληλα το υπουργείο Εργασίας ενθαρρύνει το ευέλικτο ωράριο και την τηλεργασία για την αποφυγή μετάδοσης του ιού στους χώρους εργασίας. Ήδη συστημικές τράπεζες εφαρμόζουν την τηλεργασία από το σπίτι σε όλες τις κεντρικές τους υπηρεσίες.

Ειδικότερα:

Ευέλικτο ωράριο: Σύμφωνα με τα μέτρα που εξήγγειλε το Υπουργείο Εργασίας συνιστάται το ευέλικτο ωράριο ενώ αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο ΕΡΓΑΝΗ τροποποίηση ωραρίου και της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να οργανώνουν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά το χρόνο εργασίας στις επιχειρήσεις τους, προκειμένου να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες συνθήκες που θέτει το φαινόμενο της διάδοσης του κορονωϊού και στη χώρα μας.

Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνονται εργαζόμενοι και εργοδότες να προκρίνουν σχήματα σταδιακής πρόσβασης και προσέλευσης στους χώρους εργασίας (για την αποφυγή συνωστισμού και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους χώρους εργασίας) Σε κάθε περίπτωση, δεν θίγονται οι υφιστάμενες προστατευτικές διατάξεις για τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης υπερεργασίας, υπερωριών, εργασίας κατά βάρδιες, ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης, κ.λπ.

Για όσο χρόνο εφαρμόζεται το ανωτέρω μέτρο, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο 10ημέρο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας.

Τηλεργασία: Με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της περαιτέρω διάδοσης του κορονοϊού στους εργασιακούς χώρους, αλλά και στο πλαίσιο της ούτως ή άλλως θεσμοθετημένης υποχρέωσης των εργοδοτών να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τους, παρέχεται η δυνατότητα να προχωρούν σε σχήματα εξ’ αποστάσεως παροχής εργασίας (τηλεργασίας), στο βαθμό βέβαια που αυτό είναι οργανωτικά και τεχνικά εφικτό (π.χ. με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, κ.λπ.). Και σε αυτή την περίπτωση, διευκολύνονται οι εργαζόμενοι με παράλληλα καθήκοντα φροντίδας παιδιών.

Αναστολή καταβολής εισφορών: Αναστέλλεται για 3 μήνες έως την 30η Ιουνίου του 2020 η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων κάθε είδους ρύθμισης, οι οποίες είναι πληρωτέες έως 31η Μαρτίου 2020, στους κλάδους και περιοχές (ανά ΚΑΔ και Περιφερειακή Ενότητα), για περιπτώσεις που διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης με κρατική εντολή για περισσότερο από 10 ημέρες.

Εργαζόμενοι στον Τουρισμό: Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό – επισιτισμό είναι οι πρώτοι που φαίνεται να πλήττονται από την αναταραχή στην αγορά εργασίας λόγω κορωνοϊού. Οι ακυρώσεις συνεδρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων το Μάρτιο έδωσαν ένα δυσοίωνο δείγμα ότι η χρονιά αλλιώς άρχισε και αλλιώς θα εξελιχθεί. Ο προβληματισμός των επιχειρηματιών του τουρισμού εντάθηκε μετά τη συνέχιση της ακύρωσης κρατήσεων για το Πάσχα. Ξενοδοχεία και επιχειρήσεις εστίασης θα ανοίξουν μεν το Πάσχα για την τουριστική σεζόν αλλά θα προσλάβουν λιγότερο εποχικό προσωπικό με αποτέλεσμα αρκετοί υπάλληλοι που είχαν κλείσει για όλη τη σεζόν να μείνουν στον αέρα.

Οι ξενοδόχοι της Αθήνας ήδη μετρούν απώλειες από τις ακυρώσεις συνεδρίων. Μεγάλα ξενοδοχεία εκτιμούν ότι η ζημιά μέχρι τώρα κυμαίνεται από 500.000 έως 1 εκ ευρώ. Για να μετριάσουν τη ζημιά ήδη δίνουν αναγκαστικές άδειες άνευ αποδοχών στους υπαλλήλους και αυξάνουν τα ρεπό.

Συγκεκριμένα οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων στα ξενοδοχεία καταγγέλλουν:

  • Μετατροπή συμβάσεων σε part time
  • Εκ περιτροπής εργασία
  • Άδειες άνευ αποδοχών
  • Απολύσεις
  • Μη επαναπρόσληψη εποχικά εργαζομένων

Επιπλέον αν κριθεί κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης για λόγους νοσηλείας ή πρόληψης κατά του κορωνοϊου, ότι ο εργαζόμενος πρέπει να απομακρυνθεί από το χώρο εργασίας δικαιούται ότι και κατά τη διάρκεια άδειας ασθενείας :

α) να λάβει από τον εργοδότη τις αποδοχές μέχρι έως ενός μήνα, εάν ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει στην εργασία του ένα έτος
β) να λάβει από τον εργοδότη τις αποδοχές μέχρι έως δεκαπέντε ημερών, εάν ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει 10ήμερη παροχή εργασίας αλλά δεν έχει συμπληρώσει έτος.

Διαβάστε επίσης:

Κορωνοϊός: Τηλεργασία και άδειες οι διευκολύνσεις για γονείς παιδιών μέχρι 15 ετών

Κορωνοϊός: Άδεια έως και 15 ημέρες στους γονείς – Επίδομα 718 ευρώ στους εργαζομένους κλειστών επιχειρήσεων

Κορωνοϊός: Κλείνουν για 14 μέρες παιδικοί σταθμοί, σχολεία και πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα