Στους ώμους μιας γυναίκας πέφτει το φορτίο της επικοινωνίας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), μετά τη διαπίστωση των επικεφαλής του υπουργείου Υγείας για το έλλειμμα επικοινωνίας της πολύπαθης «μεταρρύθμισης» της ΠΦΥ που επιχειρείται τα τελευταία δύο χρόνια.

Η 29χρονη δημοσιογράφος Ζαφειρία Ελβίρα Κρίθαρη είναι το πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκαν από τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα, κ. Σταμάτη Βαρδαρό, καθήκοντα διαχείρισης επικοινωνίας για την ΠΦΥ και συγκεκριμένα το έργο της προβολής της ΠΦΥ και η οργάνωση δράσεων για τη λειτουργία των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ).

Βεβαίως, ουδείς μπορεί να ισχυριστεί πως δεν είναι σημαντικές ή και απαραίτητες οι «Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης Επικοινωνίας» τις οποίες καλείται να προσφέρει η δημοσιογράφος στο συγκεκριμένο πεδίο, ωστόσο δεν μπορεί να μην διερωτηθεί κάποιος αν πράγματι οι αρμόδιοι στο υπουργείο Υγείας πιστεύουν πως το πρόβλημα στην ΠΦΥ είναι όντως επικοινωνιακό και όχι ουσιαστικό με τις ελλείψεις των γιατρών και των δομών.

Υπενθυμίζεται πως η πορεία υλοποίησης της ΠΦΥ βρίσκεται εκτός κάθε χρονοδιάγραμματος: αντί για τις 239 ΤΟΜΥ που έπρεπε να λειτουργούν μέχρι τέλος του 2018, λειτουργούν μόλις 110, και αντί για τους 3.800 οικογενειακούς γιατρούς που έπρεπε να είναι διαθέσιμοι στους πολίτες, υπάρχουν μόλις 1.100. Στο σύστημα έχουν γίνει 1,8 εκατομμύρια εγγραφές πολιτών, ωστόσο απομένουν ακόμη εκατομμύρια ασφαλισμένοι και μη, χωρίς οικογενειακό γιατρό. Οι ελλείψεις και τα κενά έχουν οδηγήσει ουσιαστικά σε μια άτυπη μετάθεση επ’ αόριστον το σύστημα των παραπομπών των ασφαλισμένων στους ειδικούς γιατρούς μόνο από τον οικογενειακό γιατρό. Ενώ η καθημερινότητα των πολιτών έχει γίνει πολύ δύσκολη γιατί έχουν δυο επιλογές: είτε να πληρώσουν την επίσκεψη στον ιδιώτη γιατρό, είτε να εγκλωβιστούν στις αναμονές στα Επείγοντα του ΕΣΥ ή στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία.

Η κυρία Κρίθαρη για τους επόμενους δέκα μήνες, που θα διαρκέσει η σύμβασή της, θα διαχειρίζεται καθημερινά τις ειδήσεις και τις πληροφορίες για την ΠΦΥ με τελικό στόχο την ενημέρωση τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών σε όλη την επικράτεια. Συγκεκριμένα, όπως περιγράφεται, η σύμβουλος επικοινωνίας θα δίδει γραπτές οδηγίες για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων επικοινωνιακής στρατηγικής και καθορισμό των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, θα συντονίζει τις Υγειονομικές Περιφέρειες και θα προετοιμάσει επικοινωνιακό υλικό για ενημερωτικές δράσεις τοπικής εμβέλειας. Όλες οι υπηρεσίες της διαχείρισης της επικοινωνίας θα υλοποιούνται και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αμοιβή της συμβούλου επικοινωνίας για αυτό το διάστημα, όπως ορίζεται στη σχετική απόφαση στη Διαύγεια, θα είναι 24.550 ευρώ (19.800 ευρώ καθαρά). Το ποσό αυτό, το οποίο θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, θα αποδίδεται τμηματικά και θα συνδέεται υποχρεωτικά με την πορεία υλοποίησης και τα παραδοτέα μέρη του έργου, όπως αναφέρεται.