Στο σημερινό δημοσίευμα του ygeiamou.gr σχετικά με τη συνταγογράφηση σκιαγραφικών αποκλειστικά από τους ακτινοδιαγνώστες απαντά με επιστολή της η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, σημειώνοντας ότι «ουδεμία ταλαιπωρία υπάρχει μεταξύ των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες».

Μεταξύ άλλων, οι ακτινοδιαγνώστες θεωρούν ότι πρέπει να καθοριστεί αμοιβή για την έκδοση ιατρικής συνταγής, παρότι πηγές του Υπουργείου Υγείας σημειώνουν ότι είναι λανθασμένη θεώρηση από τους ίδιους τους γιατρούς να ζητούν 10 ευρώ από τους πολίτες για τη συνταγογράφηση.

Σε ό,τι αφορά στις απόψεις της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας για τη συνταγογράφηση σκιαγραφικών, το Δ.Σ. της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας παρατηρεί ότι «η ευθύνη λειτουργίας των αξονικών τομογράφων, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους Ιατρούς Ακτινολόγος και ότι εάν υπάρχουν αξονικοί τομογράφοι οι οποίοι λειτουργούν με ευθύνη ιατρών άλλων ειδικοτήτων τότε υφίσταται παρανομία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές της ακτινοπροστασίας».

Συγκεκριμένα, οι θέσεις της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας επί του συγκεκριμένου θέματος είναι οι εξής:

  • Καθολική αποδοχή από το σύνολο των Ακτινολόγων, του μέτρου της αποκλειστικής συνταγογράφησης των σκιαγραφικών μέσων από τους Ακτινολόγους – Ακτινοδιαγνώστες, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Υπουργική Απόφαση, δεδομένου ότι η ευθύνη του σχεδιασμού της κάθε απεικονιστικής πράξης, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας αυτής, αποτελούν αντικείμενα της ειδικότητας της Ακτινοδιαγνωστικής Ακτινολογίας, με παράλληλη συνεκτίμηση κατά περίπτωση για το είδος, την ποσότητα και τον τρόπο χορήγησης των χρησιμοποιούμενων σκιαγραφικών σκευασμάτων από τον ιατρό Ακτινολόγο, ως τον μόνο γνώστη των σχετικών απεικονιστικών πρωτοκόλλων και ενδεδειγμένων τεχνικών.
  • Η ΗΔΙΚΑ είναι ο διαχειριστής της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, και οι ιατροί προσωπικά είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία και χρήση των λογαριασμών τους.
  • Η έκδοση ιατρικής συνταγής και συνεπώς και άυλης συνταγής είναι ιατρική πράξη για την οποία ο ιατρός κάθε ειδικότητας έχει δικαίωμα αμοιβής, αντίστοιχη με αυτή της ιατρικής επίσκεψης.
  • Να καθιερωθεί το ακριβές ποσό της αμοιβής του Ακτινολόγου (η επίσκεψη σήμερα είναι 10 ευρώ) είτε από το φυσικό πρόσωπο (Ακτινολόγος) είτε από το νομικό πρόσωπο (του Ακτινολόγου) είτε από το νομικό πρόσωπο με το οποίο συνεργάζεται ο Ακτινολόγος (ως επιστημονικά υπεύθυνος ή ως επιστημονικός συνεργάτης).
  • Η συνταγογράφηση αποτελεί υπηρεσία κλινικής επίσκεψης. Η κλινική επίσκεψη ανήκει με τη σειρά της στις υπηρεσίες Π.Φ.Υ. , δηλαδή σε υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν σε ΦΠΑ, άρα και η υπηρεσία συνταγογράφησης λογικά δεν εμπίπτει στον ανωτέρω φόρο. Παρ’ όλα αυτά καλό θα ήταν να αποσαφηνιστεί ότι η οικονομική δοσοληψία που αφορά τη συνταγογράφηση σκιαγραφικού είτε μεταξύ νομικών και φυσικών προσώπων είτε μεταξύ νομικών προσώπων, να μην εμπίπτει στην υποχρέωση ΦΠΑ.
  • Στην περίπτωση που τιμολογεί το νομικό πρόσωπο με το οποίο συνεργάζεται ο Ακτινολόγος, να καθορισθεί η κατανομή της αμοιβής συνταγογράφησης (προτείνεται κατ’ ελάχιστο ποσοστό, το 80% της συνολικής αμοιβής να αποδίδεται στον Ιατρό Ακτινολόγο-υπεύθυνο της Ιατρικής πράξης-συνταγογράφησης).
  • Να μην υφίσταται ανώτατο όριο στον αριθμό των μηνιαίων συνταγών ανά Ακτινολόγο, κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της απόφασης.
  • Τιμολόγηση της πράξης και στα απογευματινά ιατρεία-ολοήμερη λειτουργία, τα οποία αποτελούν άσκηση ιδιωτικού έργου.
  • Να δοθεί στους Ακτινολόγους και η δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων που σχετίζονται με την χορήγηση σκιαγραφικών μέσων (πχ.αναφυλακτικής – αντιαλλεργικής αγωγής).
  • Να δοθεί η δυνατότητα στους Ακτινολόγους συνταγογράφησης εναλλακτικών απεικονιστικών εξετάσεων, σε περίπτωση αντένδειξης χορήγησης σκιαγραφικού και πάντα με γνώμονα την ασφάλεια του εξεταζόμενου ασθενούς και την μείωση της δαπάνης σε άσκοπες εξετάσεις (πχ. αντένδειξη χορήγησης ιωδιούχου σκιαγραφικού σε αξονική τομογραφία- συνταγογράφηση της ενδεδειγμένης-εναλλακτικής εξέτασης – απεικονιστικής μεθόδου).

 

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΠΥΥ: Πού μετακομίζει η ΠΕΔΙ Δ. Αττικής – Σε λειτουργία από τη Δευτέρα

Φορείς ΠΦΥ: 14 προτάσεις προς τον Υπουργό Υγείας για ανακατανομή του clawback

ΕΣΥ: Οι ιδιώτες γιατροί δεν θα βελτιώσουν την κατάσταση στα νοσοκομεία – Διαμαρτύρονται οι παθολόγοι Ελλάδος