Σε ταλαιπωρία υποβάλλονται οι ασθενείς που χρειάζονται σκιαγραφικό για αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες. Η από την 1η Μαΐου αλλαγή στη συνταγογράφηση των σκιαγραφικών μόνο από την αρμόδια ειδικότητα, τους ακτινοδιαγνώστες, είναι στο πλαίσιο συμμόρφωσης με οδηγία της επιστημονικής επιτροπής του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και έχει ως σκοπό την ασφαλή χορήγηση φαρμάκων και μακροπρόθεσμα τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.

Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, υπάρχουν περιπτώσεις που οι ακτινοδιαγνώστες υποστηρίζουν ότι έχουν υπερβεί το όριο συνταγογράφησης και δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν και σε άλλες ζητούν -παρανόμως- από τους πολίτες να πληρωθούν για τη συνταγογράφηση, τη στιγμή που οι ασθενείς δε γνωρίζουν τη νέα διαδικασία. Αυτή, μάλιστα, συχνά μπορεί να ολοκληρώνεται μετά από αρκετές… διαδρομές μέχρι οι ασθενείς να υλοποιήσουν την εξέταση.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ογκολογικοί ασθενείς όταν χρειάζονται αξονικές τομογραφίες σχεδιασμού τις οποίες οι θεράποντες γιατροί (ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι) υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν σκιαγραφικά μέσα που οι ίδιοι χρησιμοποιούν για απεικόνιση ακριβείας και κατάρτιση του θεραπευτικού πλάνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράβλεψη της συνταγογράφησης από τους ίδιους τους πολίτες – για τους παραπάνω λόγους – και η αγορά του σκιαγραφικού εξ ολοκλήρου από τους ίδιους είναι, επίσης, δύσκολη. Πρόκειται για σκευάσματα που κοστίζουν κατά μέσο όρο 30 ευρώ, με αρκετά εξ αυτών να κοστίζουν και άνω των 50 ευρώ.

Προς τη σωστή η κατεύθυνση η απόφαση σύμφωνα με τους γιατρούς

Οι περισσότεροι γιατροί τόσο μεμονωμένα όσο και μέσω των Ενώσεών τους θεωρούν ότι η νέα απόφαση για αποκλειστική συνταγογράφηση σκιαγραφικών από τους ακτινοδιαγνώστες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς για πρώτη φορά ο εκτελών την εξέταση γιατρός είναι και αυτός που συνταγογραφεί το κατάλληλο σκεύασμα, έχοντας παράλληλα την ευθύνη της επιλογής του. Για την ιστορία, πρόκειται για μια απόφαση της επιστημονικής επιτροπής του ΕΟΦ από το 2019 που έγινε νόμος το 2021 και έκτοτε η εφαρμογή του λάμβανε παρατάσεις από τους Υπουργούς Υγείας. Τον Σεπτέμβριο του 2023 δόθηκε τελική παράταση έως και την 1η Μαΐου 2024, με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να εφαρμόζει ουσιαστικά τη νομοθεσία.

Στην κατηγορία των σκιαγραφικών υπάρχουν σκευάσματα τα οποία στις οδηγίες τους αναγράφουν ότι συνταγογραφούνται αποκλειστικά από ιατρούς ακτινοδιαγνώστες, ενώ υπάρχουν και σκευάσματα τα οποία συνταγογραφούνται και από άλλες ειδικότητες, όπως είναι οι καρδιολόγοι. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υγείας, ακολουθούνται οι οδηγίες του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΦ, καθώς και οι οδηγίες των φαρμάκων για την ασφάλεια των πολιτών. Επιπλέον, όπως λένε οι ίδιες πηγές, η συνταγογράφηση των σκιαγραφικών, όταν χρειάζεται από τους γιατρούς που εκτελούν την εκάστοτε απεικονιστική εξέταση, συμβάλλει τόσο στην ορθολογική χρήση τους όσο και στην αύξηση της προστασίας των ασθενών ώστε να λαμβάνουν το φάρμακο του σκιαγραφικού μόνο όταν χρειάζεται για αυτούς.

Η διαδικασία και τα «αγκάθια»

Σήμερα, ο θεράπων γιατρός γράφει αξονική ή μαγνητική τομογραφία και αναφέρει εάν θα γίνει «με» ή «χωρίς» σκιαγραφικό, κατά την κρίση του. Ο πολίτης στη συνέχεια θα απευθυνθεί στο κέντρο που θα πραγματοποιήσει την εξέταση και ο γιατρός ακτινοδιαγνώστης θα του συνταγογραφήσει το σκιαγραφικό. Έπειτα θα πάει ο πολίτης να το πάρει και θα επιστρέψει με το σκεύασμα για να κάνει την εξέταση.

Η διαδικασία μοιάζει περισσότερο εύκολη στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς αυτόματα ο ασθενής θα πάει στο φαρμακείο του νοσοκομείου να προμηθευτεί το σκεύασμα και θα επιστρέψει για την εξέταση. Το ίδιο και σε ιδιωτικά κέντρα που έχουν πολύ κοντά φαρμακείο.

Υπάρχει, όμως, η περίπτωση άρνησης από την πλευρά των ακτινοδιαγνωστών συνταγογράφησης του σκιαγραφικού. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν δεν έχουν κωδικό συνταγογράφησης. Πρόκειται, βέβαια, για μια πολύ απλή διαδικασία να βγει μέσα από την ΗΔΙΚΑ, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Επίσης, ορισμένοι ακτινοδιαγνώστες (πχ των υπερήχων) δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν, επομένως ο ενδιαφερόμενος πολίτης πρέπει μέσα στο κέντρο να βρει ακτινοδιαγνώστη που συνταγογραφεί.

Την ίδια στιγμή έχει παρατηρηθεί το εξής φαινόμενο: Ακτινοδιαγνώστες που δουλεύουν σε ιδιωτικά κέντρα ζητούν 10 ευρώ για τη συνταγογράφηση. Πρόκειται, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υγείας, για λανθασμένη θεώρηση από αυτούς. Όταν ο πολίτης επισκέπτεται ένα διαγνωστικό πληρώνει την προβλεπόμενη συμμετοχή του στην εξέταση και τίποτα παραπάνω. Ο ΕΟΠΥΥ έχει συμβάσεις με τα διαγνωστικά και έχει ενημερωθεί σχετικά. Επιπλέον, από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες, ώστε να ενημερώσει ο ΕΟΠΥΥ τα διαγνωστικά κέντρα επίσημα και άμεσα, με σκοπό κανένας πολίτης να μην πληρώνει τίποτα.

Η ένσταση των Ακτινοθεραπευτών

Ενώ οι περισσότερες ιατρικές ειδικότητες χαιρετίζουν τη νέα απόφαση του Υπουργείου, υπάρχει μία που θα ήθελε να έχει δικαιοδοσία συνταγογράφησης σκιαγραφικών σκευασμάτων, καθώς με τα νέα δεδομένα οι ογκολογικοί ασθενείς μπαίνουν σε επιπλέον ταλαιπωρία, αναζητώντας γιατρό να τους γράψει το σκιαγραφικό. «Η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ως παθολογική ειδικότητα χρησιμοποιεί την Ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με την συστηματική θεραπεία (Χημειοθεραπεία, μονοκλωνικά αντισώματα, ανοσοθεραπεία, ορμονοθεραπεία) για την αντιμετώπιση των νεοπλασιών σε ποσοστό που ξεπερνάει το 50% του συνόλου αυτών.

Για την βέλτιστη εφαρμογή της σύγχρονης ακτινοθεραπείας (εκλεκτική ακτινοβόληση του όγκου στόχου και ταυτόχρονη προφύλαξη των πέριξ υγιών ιστών) ο Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος βασίζει τον σχεδιασμό του στην αξονική τομογραφία σχεδιασμού η οποία πραγματοποιείται την πρώτη ημέρα της προσομοίωσης της ακτινοθεραπείας στον χώρο του Ακτινοθεραπευτικού τμήματος σε Αξονικούς Τομογράφους που διαθέτει το Ακτινοθεραπευτικό τμήμα αποκλειστικά. Για την αναλυτικότερη απεικόνιση τόσο του όγκου στόχου όσο και των γύρω φυσιολογικών ιστών και την ορθότερη οριοθέτηση- σχεδιασμό αυτών είναι αναγκαία στην πλειονότητα των περιπτώσεων η χορήγηση σκιαγραφικού μέσου πριν την αξονική τομογραφία σχεδιασμού. Είναι επομένως εμφανέστατο ότι η παραπάνω απόφαση σας θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στο σχεδιασμό των ασθενών μας καθώς ο Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος δεν θα δύναται να συνταγογραφήσει σκιαγραφικά μέσα που χορηγεί ο ίδιος στους ασθενείς του. Χωρίς τα σκιαγραφικά ο σχεδιασμός της θεραπείας δεν θα είναι ακριβής», αναφέρει σε πρόσφατη επιστολή που έστειλε στο Υπουργείο Υγείας η Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.

Το θέμα της συνταγογράφησης των σκιαγραφικών έγινε αφορμή ακόμη μίας αντιπαράθεσης μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη. Ο κ. Πολάκης με ανάρτησή του στο Facebook κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας ότι επιβάλλει στους ασθενείς να αναζητούν ακτινολόγο προκειμένου να τους συνταγογραφεί το σκιαγραφικό υγρό για την εξέταση. Από την πλευρά του ο κ. Γεωργιάδης του απάντησε το Υπουργείο Υγειας εφαρμόζει τις δεσμευτικές αποφάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης. «Και ναι, εγώ θα ψάχνω να βρω τρόπο να μειώσω το κόστος των φαρμάκων με την ορθολογική τους χορήγηση, όπου απαιτείται και μη, υποβάλλοντας τους ασθενείς σε χωρίς λόγο λήψη φαρμακευτικών ουσιών», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι ασθενείς εξαιρούνται από την καταβολή ενός και τριών ευρώ ανά παραπεμπτικό για διαγνωστικές εξετάσεις

Απίστευτη ταλαιπωρία για τον πρόεδρο της Αντικαρκινικής Εταιρείας στο «Γεννηματάς» – Τι καταγγέλλει

Νέο νομοσχέδιο υγείας: Αντιδράσεις από ιδιώτες γιατρούς και υγειονομικούς – Πού διαφωνούν