Για την επένδυση στην κλινική έρευνα και τη χρηματοδότηση της καινοτομίας στο φάρμακο μίλησε η Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος του Pharma Innovation Forum (PIF), στο τελευταίο πάνελ του συνεδρίου με θέμα «Οικοσύστημα Φαρμάκου: Θωρακίζοντας την παραγωγή και την καινοτομία στην Ευρώπη και την Ελλάδα». «Οραματιζόμαστε σταθερά να είμαστε πιο κοντά στη Ευρώπη και το μοντέλο καινοτομία» δήλωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, πράγματι μπορούν να εξοικονομηθούν πόροι από εκεί που κατασπαταλώνται, γνωρίζουμε όμως ότι ο πληθυσμός γερνά και οι ανάγκες για υπηρεσίες υγειονομική περίθαλψης και φάρμακα συνεχώς αυξάνονται. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ωστόσο ότι το σωστό φάρμακο παρέχεται στον σωστό ασθενή όταν το χρειάζεται.

Όραμα για ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκή καινοτομία

Η κ. Μπαρμπετάκη στάθηκε στην ανάγκη να πλησιάσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα καινοτομίας, όπως επισημάνθηκε και από τους λοιπούς συμμετέχοντες στο πάνελ. Καθώς επεσήμανε, είναι αναγκαίο να εξευρεθούν λύσεις που θα εξασφαλίσουν τη συνέχιση της προσπάθειας εξοικονόμησης πόρων στα φάρμακα και τα επόμενα χρόνια, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF) το 2026. «Δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες μόνο με μέτρα εξοικονόμησης» τόνισε.

«Οραματιζόμαστε ένα σύστημα καινοτομίας που θα φέρει την Ελλάδα πιο κοντά στην Ευρώπη» σημείωσε και επικαλέστηκε στοιχεία από μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται 21η από τις 27 χώρες στην καινοτομία, κάτι που δείχνει ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω βήματα στην αξιοποίηση δεδομένων και την ψηφιοποίηση. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης προγραμμάτων κλινικών μελετών και καινοτομίας που θα προσφέρουν νέες θεραπείες στους ασθενείς, και θα καλύψουν βασικές τους ανάγκες.

Στο πλαίσιο της καινοτομίας, το PIF θέλει να συνεργαστεί στενά με το Υπουργείο Υγείας για τα άμεσα μέτρα που μπορούν να ληφθούν, αλλά και για το μακροπρόθεσμο όραμα ενός καινοτόμου συστήματος υγείας.

Πάνω από 1 δις ευρώ κέρδη

Η κ. Μπαρμπετάκη επικαλέστηκε το παράδειγμα του Βελγίου που, μέσω κλινικών μελετών, έχει δημιουργήσει ένα οικονομικό hub που αποφέρει 5 δις ευρώ. «Εμείς έχουμε απορροφήσει μόλις 100 εκατ. ευρώ. Αν επενδύσουμε 500 εκατ. ευρώ στην κλινική έρευνα θα ξεπεράσουμε το 1 δις σε συνολικά κέρδη και θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας» συμπλήρωσε.

Αξίζει να επενδύσουμε στην καινοτομία και να συνεργαστούμε στενά με το Υπουργείο Υγείας, όχι μόνο για τα άμεσα μέτρα αλλά και για το μακροπρόθεσμο όραμα ενός συστήματος υγείας που θα είναι καινοτόμο και βιώσιμο. «Έχουμε συζητήσει αυτές τις προοπτικές και πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους». Για την κ. Μπαρμπετάκη, είναι αναγκαίος ένας συνδυασμός μέτρων, προσβασιμότητας, χρηματοδότησης και καινοτομίας.

Δεν είναι μόνο θέμα επιβίωσης

Κάθε αναθεώρηση της πολιτικής πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες ασθενή, δήλωσε καταληκτικά η κ. Μπαρμπετάκη για τις ακάλυπτες θεραπευτικές ανάγκες. «Αν π.χ. μιλήσουμε για χρόνια νοσήματα και μπορεί αν υπάρξει καλύτερη ποιότητα ζωής, πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν. Δεν είναι μόνο θέμα επιβίωσης».