Την αντίθεσή του στη νέα ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας για το ιδιωτικό έργο γιατρών ΕΣΥ εκφράζει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων.

«Σχετικά με το άρθρο 7 του σχεδίου νόμου, το οποίο φέρει τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού έργου των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας – Αντικατάσταση περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 11 ν. 2889/2001» επαναβεβαιώθηκε από την Ολομέλεια των Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων η πρόσφατα ειλημμένη απόφαση στη Γενική του Συνέλευση του ΠΙΣ, η οποία συγκλήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2023», αναφέρει ο ΠΙΣ, προσθέτοντας:

«Ο ΠΙΣ τάσσεται υπέρ της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ, στους οποίους η πολιτεία οφείλει να αυξήσει σημαντικά τους μισθούς προκειμένου να στελεχωθούν οι δημόσιες δομές υγείας με επαρκή αριθμό προσλήψεων, ώστε να εκλείψουν φαινόμενα υπερεργασίας και να καλυφθούν με ποιοτικές υπηρεσίες υγείας οι πολίτες. Τυχόν χορήγηση δυνατότητας σε ιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο, όπως το περιγραφόμενο στο άρθρο 7, θα αποδιαρθρώσει τα Νοσοκομεία και ΚΥ του ΕΣΥ και ταυτόχρονα θα προκαλέσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με τους ιατρούς που δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο ΠΙΣ θεωρεί θεμελιώδη ανάγκη τη διατήρηση καθαρών σχέσεων ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό σύστημα υγείας και κυρίως ανάμεσα στον γιατρό και τον ασθενή και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να εκπληρώνει το θεσμικό του ρόλο». 

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων συζήτησε, μεταξύ άλλων, σχετικά με τον ετεροκαθορισμό των ιατρικών αμοιβών των αυτοαπασχολούμενων γιατρών από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και κατέληξε σε αποφάσεις προκειμένου να γίνει σεβαστός ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας.

Συζήτησε επίσης το ζήτημα του εργάσιμου χρόνου των γιατρών που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα υγείας και τη συστηματική καταστρατήγηση των Οδηγιών της ΕΕ και των ΠΔ που κύρωσαν αυτές τις Οδηγίες. Η Ολομέλεια κατέληξε στην ανάγκη προσφυγής στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να επιβληθεί ο σεβασμός του εργάσιμου χρόνου των γιατρών και η αποτροπή φαινομένων εργασιακής εξουθένωσης. Επιπλέον, η Ολομέλεια ασχολήθηκε με το θέμα της δωρεάς οργάνων και προτρέπει όλους τους ιατρούς της χώρας να καταστούν δωρητές οργάνων.