Τον κώδωνα του κινδύνου για 80 ασθενείς, οι οποίοι δεν μπορούν να υποβληθούν σε μεταγγίσεις, εξαιτίας των ελλείψεων σε αίμα κρούει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία (ΠΑΣΠΑΜΑ).

Ο Σύλλογος καταγγέλλει αφενός τις ελλείψεις σε αίμα -τις οποίες αποτυπώνει με την έκκληση για αιμοδοσία και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-, αφετέρου τις τραγικές συνθήκες περίθαλψης των ασθενών στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου του νοσοκομείου «Λαϊκό».

Σύμφωνα με τον ΠΑΣΠΑΜΑ, υπάρχουν 80 αμετάγγιστοι ασθενείς από τις 31 Δεκεμβρίου. Έχει γίνει έκκληση προς το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας για αποστολή μονάδων αίματος, η οποία ωστόσο δεν απέδωσε τα προσδωκόμενα αποτελέσματα, καθώς ο αριθμός των αμετάγγιστων βαίνει συνεχώς αυξανόμενος.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το πρόβλημα έλλειψης στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου στο εν λόγω νοσοκομείο είναι μείζον, διαχρονικό και δυσεπίλυτο.

«Σε κανένα άλλο νοσοκομείο δεν παρατηρείται τόσο έντονη έλλειψη αίματος, σε τόσο συχνά διαστήματα και με παρατεταμένες αναβολές των μεταγγίσεων, που στην καλύτερη περίπτωση υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των συμπασχόντων μας και στη χειρότερη είναι απειλητικές για τη ζωή τους», καταγγέλλουν.

Οι υπεύθυνοι του Συλλόγου απευθύνουν εκκλήσεις στο υπουργείο Υγείας, στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και στη διοίκηση του νοσοκομείου για άμεση παρέμβαση και επίλυση ενός «τοπικού» φαινομένου έλλειψης αίματος σε μακροχρόνια βάση.

Καλούν, επίσης, όσους μπορούν να αιμοδοτήσουν, ακόμα και εάν δεν είναι συστηματικοί εθελοντές, να προσέλθουν στο Κέντρο Αιμοδοσίας του νοσοκομείου «Λαϊκό» και να προσφέρουν ένα πολύτιμο δώρο ζωής, δηλώνοντας ότι αιμοδοτούν για τους πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο που το έχουν άμεση ανάγκη.