Επιτακτική είναι η ανάγκη πλήρους εφαρμογής και τήρησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Ωράρια Εργασίας των Ιατρών, σύμφωνα με το Δίκτυο Νέων Ιατρών Ελλάδος. Με αφορμή το περιστατικό εγκεφαλικού μιας γιατρού αναισθησιολόγου στη Θεσσαλονίκη, που αποδίδεται σε εργασιακό burnout, οι νέοι γιατροί εκφράζουν την ανησυχία τους, σε συνέχεια ανακοινώσεων άλλων ιατρικών συλλόγων και επιστημονικών εταιρειών.

«Αποτελεί άμεση συνέπεια της επαγγελματικής σωματικής και ψυχικής εξουθένωσης (burnout) των ιατρών που υπηρετούν στο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο χρονίως πάσχει από συστηματική υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση, δεχόμενο ολοένα και αυξανόμενες πιέσεις λόγω της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, της πρόσφατης πανδημίας Covid-19 και της μαζικής εξόδου ιατρών και νοσηλευτών λόγω συνταξιοδότησης, άθλιων συνθηκών εργασίας, κακού σχεδιασμού ή έλλειψης σχεδιασμού για τη συγκράτηση και αναπλήρωση του υγειονομικού ανθρώπινου δυναμικού στις δομές υγείας, αλλά και στην εγκληματική παραβίαση και πλημμελή εφαρμογή στη χώρα μας της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (European Working Time Directive 2003/88/EC), που προβλέπει συγκεκριμένα όρια ωρών εργασίας και απαραίτητα διαστήματα ανάπαυσης για τους νοσοκομειακούς ιατρούς, είτε βρίσκονται σε φάση ειδίκευσης, είτε είναι ειδικευμένοι», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Δίκτυο Νέων Ιατρών.

«Ως Νέοι Ιατροί, έχουμε επανειλημμένα εκφράσει τις απόψεις μας για την επιτακτική ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του ιατρικού ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο σύστημα υγείας, ιδιαιτέρως των Νέων Ιατρών που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του, με τήρηση της κείμενης Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που προστατεύει από το burnout και την εξάντληση, αλλά και που εξασφαλίζει ένα υγιές περιβάλλον εργασίας και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Μάλιστα, έχουμε υιοθετήσει ως εκπρόσωποι των Νέων Ιατρών της χώρας μας στον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Νέων Ιατρών (EJD) το σχετικό ψήφισμα για την πλήρη τήρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Ωράρια Εργασίας των Ιατρών, το οποίο απαιτεί: α) την εφαρμογή και την επιβολή της Οδηγίας σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), β) την εφαρμογή της Οδηγίας για κάθε Ιατρό, ατομικά, γ) την καταμέτρηση κάθε καθήκοντος και επιμέρους εργασίας που επιτελείται στο χώρο εργασίας ως χρόνο εργασίας, και δ) την αφαίρεση της διάταξης που δίνει δυνατότητα εξαίρεσης των Νέων Ιατρών από την Οδηγία (opt-out)», προσθέτει.

Οι νεότεροι λειτουργοί του Ιπποκράτη τονίζουν τη σημασία να σταματήσει «η συνεχής, απαράδεκτη και καταχρηστική αναστολή τήρησης όλων των διατάξεων που προστατεύουν τους εργαζόμενους ιατρούς του ΕΣΥ, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοια δυσάρεστα περιστατικά βλάβης της υγείας συναδέλφων εξαιτίας της εργασιακής τους εξουθένωσης, αλλά να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα όλου του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της χώρας μας, το οποίο απειλείται διαρκώς από κατάρρευση».