Μία πρωτοποριακή τεχνική, που αποτρέπει τον ακρωτηριασμό και αλλάζει ριζικά την αντιμετώπιση ασθενών με οστικό έλλειμμα μετά από τραυματισμό ή οστεομυελίτιδα εφαρμόστηκε με επιτυχία στο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Νοσημάτων των Οστών της Ορθοπαιδικής Κλινικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Η καινοτόμος τεχνική που ακολουθήθηκε επιτυγχάνει την εσωτερική μεταφορά οστού από μη πάσχουσα περιοχή στην περιοχή του οστικού ελλείμματος , εξασφαλίζοντας έτσι την βιωσιμότητα του σκέλους και απομακρύνοντας την πιθανότητα ακρωτηριασμού.

«Για πρώτη φορά εφαρμόσαμε στην χώρα μας την ειδική τεχνική τοποθέτησης ενδομυελικού ήλου εσωτερικής μεταφοράς οστού, η οποία αποτελεί παγκόσμια πατέντα», αναφέρει η επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης (ΚΣΣΝ) και Διευθύντρια της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκομείου Ανδρονίκη Δράκου (φωτογραφία). «Η μεταφορά του οστού επιτυγχάνεται με την σύνδεση του με σύστημα μαγνητών, η δε πλοήγησή του γίνεται με την εφαρμογή εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Το αποτέλεσμα μας ικανοποιεί πλήρως», συμπληρώνει η Επιμελήτρια Β῾ Ορθοπαιδικός Άννα Λεντή,μέλος του ΚΚΣΝ, η οποία συμμετείχε στην χειρουργική ομάδα της κ. Δράκου.

Dr__Nina_Drakou_at_the_EFORT_meeting_in_Barcelona__2018

Στο πλαίσιο των στρατηγικών του, το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων και πολύπλοκων νοσημάτων των Οστών /Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝΑ Λαϊκό συντονίζεται με την παγκόσμια κοινότητα και εισάγει τεχνολογίες αιχμής, διασφαλίζοντας έτσι εξατομικευμένη, σύγχρονη περίθαλψη στους ασθενείς με σπάνια πολύπλοκα νοσήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Νοσοκομείο «Λαϊκό», ως έδρα δώδεκα Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης αποτελεί μία από τις ναυαρχίδες αριστείας και καινοτομίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.