Στην προκήρυξη 246 θέσεων ειδικευμένων γιατρών του κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και στις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, προχωρά το Υπουργείο Υγείας με απόφαση του υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους.

Οι 246 θέσεις εργασίας κατανέμονται σε νοσοκομεία και των επτά Υγειονομικών Περιφεριών (ΥΠΕ) δηλαδή σε όλη τη χώρα. Η προκήρυξη περιλαμβάνει γιατρούς πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως παθολόγους, πνευμονολόγους, αναισθησιολόγους, γενικούς γιατρούς, ακτινολόγους, χειρουργούς, καρδιολόγους, κ.ά.

Οι εγκρίσεις προκηρύξεων για προσλήψεις στο ΕΣΥ εκδίδονται τέσσερις φορές τον χρόνο. Με τη νέα απόφαση, ο κ. Θεμιστοκλέους ορίζει τη διαδικασία, αλλά και τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για την κατάθεση των δικαιολογητικών εκ μέρους των ενδιαφερομένων.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr , από τις 15 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 12.00 μμ έως τις 10 Ιανουαρίου 2024 ώρα 15.00.

Αναλυτικά οι θέσεις ανά ιατρική ειδικότητα και Υγειονομική Περιφέρεια εδώ.