Τα πολλαπλά οφέλη των θεραπειών στο σπίτι για τους ογκολογικούς ασθενείς που έχουν ξεκινήσει στον «Άγιο Σάββα» επεκτείνονται σε ακόμη δύο νοσοκομεία και μάλιστα η δυνατότητα αυτή ενισχύεται για παιδιατρικά περιστατικά – ασθενείς του Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης.

Η δημιουργία Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ), γνωστής και ως κατ’ οίκον νοσηλεία είναι υπό εξέλιξη και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία νοσηλευτικά ιδρύματα στην πρώτη του φάση. Το ένα είναι ο «Άγιος Σάββας», που μέσω του προγράμματος «ΟΙΚΟΘΕΝ» έχει ξεκινήσει και έχει… μπει στα σπίτια των ασθενών και ακολουθούν το «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Στο Ιπποκράτειο εδώ και περίπου δέκα χρόνια πραγματοποιείται μια μορφή κατ’ οίκον νοσηλείας για περισσότερα από 300 παιδιά – βαριά ιατρικά περιστατικά στη βόρεια Ελλάδα. Πλέον δημιουργείται το θεσμικό πλαίσιο για τη ΝΟΣΠΙ, που δεν υπήρχε έως σήμερα, καθώς και οι προϋποθέσεις να γίνονται θεραπείες στο σπίτι με ενίσχυση σε προσωπικό και εξοπλισμό.

Όπως εξηγεί στο ygeiamou.gr ο Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Πνευμονολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Τσανάκας, εδώ και αρκετά χρόνια η ομάδα της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής του Ιπποκρατείου, παρέχει φροντίδα στα σπίτια παιδιών με σκοπό την ανακούφιση των ίδιων και των οικογενειών τους καθώς και την αποδέσμευση κλινών του νοσοκομείου. Πρόκειται για παιδιά με σοβαρές νόσους ή βαριές καταστάσεις υγείας, όπως είναι η κυστική ίνωση, η εγκεφαλική παράλυση, μυοπάθειες, κ.ά και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό πραγματοποιεί κατ’ οίκον ενδοφλέβιες θεραπείες, παρέχει μηχανική υποστήριξη, διενεργεί τραχειοστομία.

Από την πιλοτική λειτουργία της κατ’ οίκον φροντίδας έχουν επωφεληθεί περίπου 360 παιδιά – 60 έχουν φύγει δυστυχώς από τη ζωή αυτά τα χρόνια – τα οποία είναι ασθενείς του Ιπποκρατείου. «Εμείς φροντίζουμε ήδη παιδιατρικούς ασθενείς στο σπίτι τους, τώρα όμως θα ενισχυθούμε και θα γίνεται όλο αυτό το πρόγραμμα ακόμη πιο σωστά», επισημαίνει ο κ. Τσανάκας, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι η κατ’ οίκον νοσηλεία θα ξεκινήσει στο νέο της πλαίσιο τον Ιανουάριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα για αυτή την παροχή έχει την υποστήριξη από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Το συνολικότερο πρόγραμμα ΝΟΣΠΙ που πραγματοποιείται από τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ), χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με 14 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά 100-120 άτομα θα εξυπηρετούνται ανά κέντρο αναφοράς ΝΟΣΠΙ και 800-850 ογκολογικοί ασθενείς θα υποστηρίζονται με ανοσοθεραπεία στο σπίτι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά υποέργα και ο απώτερος στόχος μετά την πιλοτική λειτουργία στα τρία νοσοκομεία είναι η επέκταση σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.

Στη χώρα μας, η πλειοψηφία των ασθενών που αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα υγείας (που συνήθως απαιτούν υποστήριξη ενός ή περισσότερων οργάνων με τη βοήθεια της ιατρικής τεχνολογίας) γίνεται αποδέκτης φροντίδας για παρατεταμένο και επαναλαμβανόμενο χρόνο (δηλαδή συχνές εισαγωγές και επανεισαγωγές) σε νοσοκομειακό επίπεδο, με απουσία συστήματος μεταφροντίδας, γεγονός που προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία τους, στην ευημερία των οικογενειών και στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Έτσι, η φροντίδα αυτών των ασθενών θα έχει ασθενοκεντρική προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική διαχείριση των συμπτωμάτων τους, να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους και να αποκτήσουν μια σχετική λειτουργικότητα στην καθημερινότητά τους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Το «ΟΙΚΟΘΕΝ» του Αγίου Σάββα μετρά σήμερα 100 ασθενείς. Μέσα στον χειμώνα, σύμφωνα με τους εμπνευστές του προγράμματος, θα ξεκινήσει το «ΟΙΚΟΘΕΝ 2». Εκτός από τα πολλαπλά ψυχολογικά οφέλη για τους ασθενείς που κάνουν τη θεραπεία για τον καρκίνο στον δικό τους χώρο αντί στο νοσοκομειακό περιβάλλον, υπάρχουν και άλλα πλεονεκτήματα. Εκτιμάται ότι ένας καρκινοπαθής εξοικονομεί περίπου 550 ευρώ το χρόνο από τις μετακινήσεις για πραγματοποίηση χημειοθεραπειών ή άλλων θεραπειών στο νοσοκομείο. Σε 1.200 ευρώ υπολογίζεται η εξοικονόμηση μόνο για τα τεστ κορωνοϊού που είναι απαραίτητα προκειμένου να παραμείνει κάποιες ώρες στο νοσοκομειακό χώρο. Παράλληλα, ο φροντιστής που τον συνοδεύει «κερδίζει» 220 εργατοώρες.