Νεότερη κοινή μελέτη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα (ΕΟΔΥ) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την ταχεία εξάπλωση του βακτηρίου Klebsiella pneumoniae σε 15 ελληνικά νοσοκομεία.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του K. pneumoniae ST39μ, το οποίο είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στα αντιβιοτικά. Μια παρόμοια εξάπλωση ενδέχεται να έχει ήδη σημειωθεί με τον στέλεχος του βακτηρίου K. pneumoniae ST323, το οποίο δεν είχε εντοπιστεί σε προηγούμενες γονιδιωματικές έρευνες στην Ελλάδα, αλλά ανιχνεύθηκε σε έξι νοσοκομεία το 2022.

Υπολογίζοντας τα περιστατικά της μετάδοσης, η μελέτη κατάφερε να προσδιορίσει ως πιθανή αιτία της εξάπλωσης την υγειονομική περίθαλψη. Συνεπώς, τα ευρήματα αποδεικνύουν την την ταχεία διασπορά των νεοεμφανιζόμενων απειλών μέσω ενός νοσοκομειακού δικτύου. Η ταχεία αυτή ενδονοσοκομειακή εξάπλωση  του βακτηρίου Klebliella pneumoniae έχει επίσης διαπιστωθεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την αποφυγή της μετάδοσης όλων των στελεχών του βακτηρίου Klebsiella pneumoniae, καθώς και η μετάδοση άλλων παθογόνων μικροοργανισμών, οι ειδικοί του ECDC επισημαίνουν ότι θα πρέπει να διατεθούν στα νοσοκομεία και σε άλλες μονάδες υγειονομικής περίθαλψης ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων με επαρκείς πόρους για την εφαρμογή τους.

Τι είναι το βακτήριο 

Η Klebsiella pneumoniae ή κλεμπσιέλλα της πνευμονίας βρίσκεται στη φυσιολογική χλωρίδα του εντέρου και, ως αίτια νοσοκομειακών λοιμώξεων, μεταδίδεται με άμεση επα­φή (χέρια νοσοκομειακού προσωπικού) προκαλώντας, αν είναι ανθεκτικές στα αντιβιοτικά, σοβαρές λοιμώξεις, όπως πνευμονία, λοιμώξεις του ουροποιητικού, σηψαιμία, μηνιγγίτιδα, διάρροια και λοιμώξεις των μαλακών ιστών.