Παράταση δίνεται στην ισχύ των αντικινήτρων για όσους πολίτες δεν έχουν εγγραφεί σε Προσωπικό Γιατρό. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας παρατείνεται για τις 30 Ιουνίου 2024 η προθεσμία εγγραφής. Για το διάστημα αυτό, δεν ισχύουν οι «ποινές» σε φάρμακα και εξετάσεις που είχαν προβλεφθεί από το νόμο στην περίπτωση που οι πολίτες δεν εγγραφούν.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των αντικινήτρων περιλαμβάνεται η πρόσθετη συμμετοχή στα φάρμακα και σε διαγνωστικές εξετάσεις, όπως προβλέπονται σε απόφαση του 2022. Με την αρχική απόφαση ορίζεται πως οι ασθενείς που δεν έχουν εγγραφεί σε προσωπικό γιατρό έχουν πρόσθετη συμμετοχή στα φάρμακα κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού.

Επιπλέον, προβλέπεται αυξημένη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιλαμβάνονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, κατά 10% επιπλέον του καθορισμένου ποσοστού συμμετοχής. Παράλληλα, για τους μη εγγεγραμμένους σε Προσωπικό Γιατρό προβλέπεται η εξέταση σε νοσοκομεία μόνον των έκτακτων περιστατικών.

Η εφαρμογή των αντικινήτρων λαμβάνει παρατάσεις καθώς σήμερα με τον αριθμό των γιατρών που συμμετέχουν στον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού δεν είναι εφικτή η καθολική κάλυψη του ελληνικού πληθυσμού. Το αμέσως επόμενο διάστημα, και με το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για Προσωπικούς Γιατρούς υποχρεωτικής θητείας, αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των Προσωπικών Γιατρών  και, κατά συνέπεια, να αυξηθεί ο αριθμός των εγγεγραμμένων πολιτών.