Τροπολογία με αλλαγές στα Συμβούλια Κρίσεων γιατρών στα νοσοκομεία, κατέθεσε ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο νομοσχέδιο για τις νέες Μονάδες Εγκεφαλικών που μπαίνει για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Γνώμονας για τις προωθούμενες αλλαγές είναι η επιτάχυνση διαδικασιών για διορισμούς γιατρών.

Σήμερα, η τοποθέτηση γιατρών είναι αρκετά χρονοβόρες και μπορεί να διαρκέσουν έως και ένα χρόνο. Σκοπός του Υπουργείου Υγείας είναι οι γιατροί να διορίζονται σε ένα τρίμηνο στο ΕΣΥ.

Τα Συμβούλια Κρίσης, σύμφωνα με όσα προβλέπει η τροπολογία, είναι πενταμελή και απαρτίζονται από έναν διοικητή νοσοκομείου, από έναν γιατρό κλάδου ΕΣΥ πρόεδρο επιστημονικού συμβουλίου των νοσοκομείων της Υγειονομικής Περιφέρειας και από τρεις γιατρούς κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν με βαθμό Συντονιστή ή Διευθυντή.

Στη διαδικασία κρίσης και επιλογής για τις θέσεις κάθε ιατρικής ειδικότητας συμμετέχει διαφορετικό μέλος. Με κλήρωση που διενεργείται στην Υγειονομική Περιφέρεια, από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από διοικητή, καθορίζεται σε ποιο συμβούλιο κρίσης ανά ειδικότητα θα συμμετέχουν τα μέλη του Συμβουλίου Κρίσης. Εάν ο διαθέσιμος προς κλήρωση αριθμός των μελών είναι μικρότερος από τον αριθμό των ιατρικών ειδικοτήτων για τις οποίες γίνεται κρίση, μπορεί κάποιο μέλος να συμμετέχει σε περισσότερες από μία διαδικασίες κρίσης.

Κριτήρια επιλογής αποτελούν η προϋπηρεσία/κλινική εμπειρία, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο και οι διοικητικές ικανότητες στις περιπτώσεις που κρίνονται υποψήφιοι για διοικητικές θέσεις.

Ειδικά για θέσεις ιατρικού προσωπικού του ΕΚΑΒ, το Συμβούλιο Κρίσης και επιλογής συγκροτείται στην έδρα του ΕΚΑΒ, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, είναι πενταμελές με διετή θητεία και είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη μοριοδότηση, την αναμοριοδότηση, τη διεξαγωγή της συνέντευξης και τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας.

Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλλει μία ηλεκτρονική αίτηση ανά έγκριση προκήρυξης θέσεων. Στην αίτηση ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μέχρι πέντε θέσεις της ειδικότητάς του σε νοσοκομεία και γενικά νοσοκομεία-Κέντρα Υγείας, μίας μόνο διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας της χώρας και έως πέντε θέσεις της ειδικότητάς του σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεία, μίας μόνο Υπε.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία ορίζεται με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης των θέσεων συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας που ορίζεται η οποία ορίζεται με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης των θέσεων συνοδευόμενες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας, καταρτίζεται αυτοματοποιημένα κατάλογος υποψηφίων σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και τις προτιμήσεις τους. Το χρονικό περιθώριο των διαδικασιών που ακολουθούν «στενεύει». Συγκεκριμένα, εντός πέντε εργάσιμων ημερών συνέρχεται το συμβούλιο προκειμένου να ελέγξει την ορθότητα των δικαιολογητικών. Εντός δύο εργάσιμων ημερών η μοριοδότηση και η σειρά κατάταξης αναρτώνται στον ιστότοπο της Υγειονομικής Περιφέρειας. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε εργάσιμων ημερών και με τη λήξη της σχετικής προθεσμίας συνέρχεται το Συμβούλιο προκειμένου να εξετάσει το περιεχόμενό τους.

Eιδήσεις σήμερα: 

Υιοθεσίες – Ελλάδα: Αυξήθηκαν κατά σχεδόν 50% μέσα σε ένα χρόνο

Καρκίνος – Θεραπείες: Μπορεί ο φόρος σε «επιβλαβή προϊόντα» να στηρίξει τις αυξημένες ανάγκες;