Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει τη λειτουργία Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων σε ηλεκτρονική μορφή.

Με τη δημιουργία μιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της ΗΔΙΚΑ επιδιώκεται η μείωση του χρόνου για χειρουργικές επεμβάσεις και η καλύτερη εξυπηρέτηση στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι γνωστό ότι για τακτικά χειρουργεία – όσα δηλαδή προγραμματίζονται και δεν είναι έκτακτα – οι αναμονές αγγίζουν ακόμη και τον ένα χρόνο.

Η Ενιαία Λίστα Χειρουργείων που αναμένεται να δημιουργηθεί θα είναι μια πλατφόρμα που θα διασυνδέει όλα τα Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Νοσοκομεία του ΕΣΥ, σε μία κοινή βάση δεδομένων.

Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, εξηγώντας τη λογική της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Λίστας Χειρουργείων, κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, διευκρίνισε ότι «αυτό που γίνεται είναι η ψηφιοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης με τις λίστες των νοσοκομείων». Εξήγησε δε ότι «αυτό που καταργείται είναι η χειρόγραφη εγγραφή της λίστας από τον χειρουργό. Όλα αυτά πλέον θα γίνονται ψηφιακά».

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, βασικοί όροι για την κατάρτιση της Ενιαίας Λίστας αποτελούν η αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου του ασθενούς και του δυνατού χρόνου αναμονής, με ασφάλεια για την υγεία του ασθενούς. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με ιατρική τεκμηρίωση από ειδικευμένους ιατρούς των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και των Νοσηλευτικών Τμημάτων, καθώς και των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

Ο ασθενής ενημερώνεται αμελλητί για την ημερομηνία της επέμβασης όταν εντάσσεται στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων. Από λίστα αυτή εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά τα οποία έχουν άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα, πάντως, είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν σε υποσύστημα της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων τα τακτικά και έκτακτα χειρουργεία που διενεργούνται.

Σήμερα, τα νοσοκομεία πρέπει να τηρούν λίστες χειρουργείων (καθένα τη δική του), με βασικό σκοπό να ξεδιαλύνουν το τοπίο βάζοντας σειρά και προτεραιοποίηση στις τακτικές χειρουργικές επεμβάσεις. Ωστόσο, σε αρκετά νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας οι λίστες δεν ενημερώνονται, δεν τηρούνται ή δεν ελέγχονται. Εάν στην απουσία οργάνωσης συνυπολογιστεί η έλλειψη προσωπικού που έχει ως αποτέλεσμα αρκετά χειρουργικά τραπέζια να μη χρησιμοποιούνται, προκύπτουν σημαντικές αναμονές. Οι ασθενείς μπορεί να περιμένουν τρεις μήνες, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν ακόμη και τον ένα χρόνο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιβάρυνση της υγείας τους.