Κοινή επιστολή αναφορικά στις άμεσες προτεραιότητες στην αντιμετώπιση του καρκίνου έστειλαν στον Υπουργό Υγείας η Ένωση Ασθενών Ελλάδος, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, το ΕΚΠΑ, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομίας, η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Όπως αναφέρουν εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου έχει θέσει τον οδικό χάρτη, που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα συστήματα υγείας προς μια βιώσιμη και αποτελεσματική πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση του καρκίνου.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες στον τομέα της πιο αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του Καρκίνου, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όπως η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, το πρόγραμμα «Σπ. Δοξιάδης», μέσω του οποίου υλοποιείται το πρόγραμμα «Φ. Γεννηματά», όσο και σε επίπεδο διάγνωσης, με την εγκατάσταση σύγχρονων απεικονιστικών μηχανημάτων στην επικράτεια (PET/CT), αλλά φυσικά και στην θεραπεία, με την εισαγωγή και την καθημερινή χρήση τελευταίας τεχνολογίας καινοτόμων φαρμακευτικών σκευασμάτων (σύγχρονες χημειοθεραπείες, ανοσοθεραπείες και στοχευμένες θεραπείες). Παρ᾽όλα αυτά, η απουσία ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού σχεδίου αντιμετώπισης λειτουργεί ανασταλτικά στην απόδοση του μέγιστου οφέλους των παρεμβάσεων, τόσο στην υγεία του πληθυσμού, όσο και στην αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας.

«Υπό την οπτική αυτή, τον Φεβρουάριο του 2022 οι ασθενείς, η ιατρική κοινότητα και η φαρμακοβιομηχανία λάβαμε την πρωτοβουλία να καταθέσουμε στον Πρωθυπουργό και στον τέως Υπουργό Υγείας τις κοινές μας προτάσεις, με στόχο την έναρξη Εθνικού Διαλόγου για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης του Καρκίνου».

Με την επιστολή τους οι εκπρόσωποι των καρκινοπαθών, των γιατρών και του ΣΦΕΕ, επισημαίνουν τρία μείζονα ζητήματα για τα οποία πρέπει να επιληφθεί η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας:

1. Εθνικό Μητρώο Καρκίνου. Η απουσία αρχείου καταγραφής νεοπλασιών στερεί την Πολιτεία από τα απαραίτητα πληθυσμιακά δεδομένα για την κατάρτιση εθνικής πολιτικής για τον καρκίνο, ενώ ταυτόχρονα, καθιστά αδύνατη τη συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων, όπως τα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης για τις συνηθέστερες μορφές καρκίνου. Οι εργασίες της Ομάδας που ορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας, για το Εθνικό Μητρώο Καρκίνου, έχουν προχωρήσει και βαίνουν προς ολοκλήρωση εντός του Σεπτεμβρίου, ωστόσο θα πρέπει να διασφαλιστούν, αφενός η συνέχιση και τελική ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία πρόκειται να γίνει από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφετέρου τα πρακτικά θέματα που αφορούν την εφαρμογή και έναρξη της λειτουργίας του, μέχρι το τέλος του έτους.

2. Πλαίσιο αξιολόγησης και αποζημίωσης εξετάσεων ανίχνευσης βιοδεικτών. Οι βιοδείκτες είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον καρκίνο, καθώς αποτελούν την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την πρόσβαση των ογκολογικών ασθενών στις νέες εξατομικευμένες θεραπείες και την ιατρική ακριβείας, η οποία αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην αντιμετώπιση της νόσου. Η έλλειψη σαφούς διαδικασίας για την έγκριση και αποζημίωση βιοδεικτών στη χώρα μας, δημιουργεί αφενός σοβαρές ανεπάρκειες και καθυστερήσεις, οι οποίες δυσχεραίνουν την επιλογή της βέλτιστης θεραπείας, οδηγώντας σε διακρίσεις και ανισότητες στην ογκολογική περίθαλψη και αφετέρου δημιουργούν σπατάλη πόρων. Η υιοθέτηση μίας διαδικασίας αξιολόγησης, έγκρισης και αποζημίωσης βιοδεικτών αποτελεί πλέον αδήριτη ανάγκη, γεγονός που έχει ήδη αναγνωριστεί, τόσο από τους εμπλεκόμενους φορείς, όσο και από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

3. Ανακουφιστική φροντίδα. Η θέσπιση της ανακουφιστικής φροντίδας των ογκολογικών ασθενών, τον περασμένο Δεκέμβριο, αποτέλεσε μεγάλο βήμα για την διαχείριση του καρκίνου. Η ανάγκη για άμεση εφαρμογή του πλαισίου είναι δεδομένη, καθώς αυτή τη στιγμή ο θεσμός υπηρετείται με πολλά εμπόδια, κυρίως από τα ιατρεία πόνου των νοσοκομείων, των οποίων η λειτουργία θα πρέπει να ενισχυθεί. Παράλληλα, η πολιτεία θα πρέπει να επενδύσει στην τεχνογνωσία και την εμπειρία του εξειδικευμένου προσωπικού τους, προκειμένου να οργανώσει ένα εκτενές εθνικό δίκτυο ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα μας.

 

Ειδήσεις σήμερα:

Καρκίνος: Τεράστια αύξηση κρουσμάτων παγκοσμίως για τα άτομα κάτω των 50 ετών

Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις: Τα 6 «ένοχα» μικρόβια που σκοτώνουν σε απλές κλίνες και ΜΕΘ

Υπουργείο Υγείας – Νοσοκομεία: Ορίστηκε νέα επιτροπή αξιολόγησης των διοικητών