Μείωση παρουσίασε ο αριθμός των θεραπευτηρίων που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια το διάστημα 2018-2021, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Ειδικότερα στην ετήσια απογραφική της έρευνα για τα «Θεραπευτήρια» για το έτος 2021 ότι ο αριθμός των θεραπευτηρίων μειώθηκε στις 267 μονάδες σε σχέση με το 2020 που ήταν 270 μονάδες (μείωση κατά 1,1%). Με βάση δε το νομικό καθεστώς τους, το μεγαλύτερο ποσοστό (52,1%) των θεραπευτηρίων κατά το 2021 ήταν ιδιωτικά.

Να αναφέρουμε ακόμη ότι η μείωση αποδίδεται στον ιδιωτικό τομέα καθώς από 144 το 2018 αυτά το 2021 ήταν 139, ενώ τα δημόσια θεραπευτήρια αυξήθηκαν κατά 1 το ίδιο διάστημα, φτάνοντας τα 124.

Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, κατά το 2021, το 63,7% των θεραπευτηρίων ήταν Γενικά, το 31,1% Ειδικά, διαφόρων ειδικοτήτων και το 5,2% Μικτά. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ειδικών θεραπευτηρίων αποτελούν τα Νευροψυχιατρικά με ποσοστό 16,9% και με μεγάλη διαφορά ακολουθούν τα Μαιευτικά – Γυναικολογικά με 5,2%, αντίστοιχα.

Όσον αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των θεραπευτηρίων στις 13 Περιφέρειες της χώρας κατά το έτος 2021, τα περισσότερα (32,7% του συνόλου των θεραπευτηρίων της χώρας) βρίσκονταν στην Περιφέρεια της Αττικής, με δεύτερη σε ποσοστό την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (15,7%) και τρίτη τη Θεσσαλία (12,0%). Το μικρότερο ποσοστό θεραπευτηρίων παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου, όπου συνολικά στις τρεις προαναφερθείσες Περιφέρειες αντιστοιχούν στο 7,4% του συνόλου της χώρας.

Να αναφέρουμε ακόμη ότι μπορεί τα θεραπευτήρια να μειώθηκαν, όμως τα διαθέσιμα κρεβάτια αυξήθηκαν. Συγκεκριμένα, οι αναπτυγμένες κλίνες κλειστής νοσηλείας την περίοδο 2018-2021 παρουσίασαν αύξηση κατά 48 κλίνες (0,1%) στις 45.101. Κατά το έτος 2021 σε σχέση με το 2020 παρατηρείται αύξηση κατά 119 κλίνες (0,3%). Οι κλίνες ανοικτής νοσηλείας («κλίνες ημέρας») την περίοδο 2018-2021 παρουσίασαν μείωση κατά 459 κλίνες (10,8%) στις 3.794. Κατά το έτος 2021 παρατηρείται μείωση κατά 110 κλίνες (2,8%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επίσης ενισχυμένο εμφανίζεται και το έμψυχο δυναμικό. Ειδικότερα, την τετραετία 2018-2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 4,5% στον αριθμό του Ιατρικού Προσωπικού, που απασχολείται υπό το καθεστώς μόνιμης εργασίας (πλήρους ωραρίου) στα θεραπευτήρια, ενώ το έτος 2021 σε σχέση με το 2020 η αύξηση ήταν 2,0%. Αύξηση κατά 9,6% παρατηρείται στο Νοσηλευτικό Προσωπικό την περίοδο 2018-2021, αύξηση κατά 6,7% στο Παραϊατρικό Προσωπικό (τεχνολόγοι εργαστηρίων και βοηθοί εργαστηρίων, τεχνολόγοι ακτινολόγοι, χειριστές-εμφανιστές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές) και αύξηση κατά 8,4% στο Βοηθητικό Νοσηλευτικό Προσωπικό των θεραπευτηρίων (βοηθοί θαλάμου, τραυματιοφορείς, άλλες βοηθητικές ειδικότητες).