Ακριβώς στο «παρά ένα» ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης προχώρησε στον ορισμό των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης & Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (ΕΑΑΦΑΧ), με αποτέλεσμα να είναι εφικτή και η ανάρτηση του νέου Θετικού Καταλόγου δηλαδή της λίστας με τα αποζημιούμενα φάρμακα. Έτσι όταν στις 13 Φεβρουαρίου θα τεθούν σε ισχύ και οι νέες τιμές φαρμάκων θα είναι παράλληλα εφικτή και η συνταγογράφηση όλων όσων έχουν εγκριθεί με αποφάσεις της Επιτροπής.

Όπως είχαμε αναφέρει, η θητεία της ΕΑΑΦΑΧ έληξε στις 12/1 και έλαβε μια παράταση για να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι το τέλος του μήνα. Παράλληλα με απόφαση του Υπουργού Υγείας δόθηκε επίσης παράταση στην ημερομηνία εφαρμογής του νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων κατά δύο εβδομάδες ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν ουσιαστικά σ’ αυτό και τα νέα σκευάσματα.

Η Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό των μελών της ΕΑΑΦΑΧ έγινε την 1η Φεβρουαρίου κι έτσι δεν υπήρξε κάποιο κενό ως προς την νομιμότητα των εγκρίσεων σκευασμάτων στις οποίες προχωρούσε. Πρόεδρος της επιτροπής παραμένει η Φλώρα Mπακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σχεδόν άμεσα αναρτήθηκε και η Θετική Λίστα.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας στις 3/2, «αναρτήθηκε ο Θετικός Κατάλογος και οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη αναφορά για τυχόν υφιστάμενα λάθη στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις hta@hta.gov.gr και farmaka@moh.gov.gr ως Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου και ώρα 23:59».

Μετά και την εξέλιξη αυτή δεκάδες νέα σκευάσματα και όχι μόνο θα είναι στη διάθεση των πολιτών.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι υπήρχε ανησυχία από την πλευρά φαρμακευτικών εταιρειών καθώς ο μη έγκαιρος ορισμός των μελών της ΕΑΑΦΑΧ, θα είχε ως αποτέλεσμα, φάρμακα τα οποία έχουν λάβει τιμή, να μην είναι εφικτό να βγουν στην αγορά δηλαδή στα φαρμακεία αφού δεν θα είναι δυνατή η αποζημίωσή τους. Κι αυτό επειδή αν δεν υπάρχει διορισμένη επιτροπή, δεν γίνεται να δοθεί η τελική έγκριση από τον Υπουργό Υγείας για την αποζημίωσή τους.

Να αναφέρουμε ότι η τελική Υπουργική Απόφαση για το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, εκδόθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2022 και ανέφερε ότι οι νέες ανανεωμένες τιμές θα άρχιζαν να ισχύουν στα φαρμακεία της χώρας από 30 Ιανουαρίου. Το Υπουργείο Υγείας λοιπόν για να κερδίσει χρόνο μετέφερε την έναρξη ισχύος των νέων τιμών στις 14/2.

Σημειώνεται ότι βάσει της θεσμοθετημένης διαδικασίας, πριν την έναρξη ισχύος των νέων τιμών θα πρέπει να έχει δημοσιοποιηθεί η αναθεωρημένη θετική λίστα, με τα φάρμακα που αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση, ώστε οι ασθενείς να προμηθεύονται τα φάρμακα που τους συνταγογραφούν οι γιατροί, χωρίς να πληρώνουν ή καταβάλλοντας μόνο το ποσοστό συμμετοχής που αναλογεί (η συμμετοχή των ασθενών είναι είτε μηδενική, είτε 10% είτε 25%).

Αν λοιπόν δεν είχαμε «νέα» ΕΑΑΦΑΧ δεν θα είχαμε και νέα θετική λίστα διατηρώντας την υπάρχουσα.

Διαβάστε επίσης:

Καινοτόμες Θεραπείες: 200 νέα φάρμακα στην Ελλάδα την τελευταία τριετία