Σημαντικά αυξημένη σε σχέση με το 2021 ήταν η συμμετοχή που κατέβαλαν πέρυσι οι Έλληνες πολίτες προκειμένου να προμηθευτούν τα φάρμακα που τους συνταγογράφησε ο γιατρός τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που διαχειρίζεται η ΗΔΙΚΑ, το 2021 η θεσμοθετημένη συμμετοχή των ασθενών δηλαδή η καταβολή 10% ή 25% στο συνολικό κόστος των φαρμάκων, ήταν 650 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό εκτιμάται με βάση τα ίδια στοιχεία ότι έκλεισε στα 674 εκατ. ευρώ, ήτοι 24 εκατ. ευρώ περισσότερα.

H ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη περιλαμβάνει τα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων για τα αποζημιούμενα φάρμακα (θεσμοθετημένη συμμετοχή και την επιπρόσθετη επιβάρυνση που προκύπτει όταν ο ασθενής επιλέγει φάρμακο με υψηλότερη Λιανική Τιμή σε σχέση με τη Τιμή Αποζημίωσης), τις ιδιωτικές δαπάνες των καταναλωτών (ασθενών) για τα μη καλυπτόμενα από τα ασφαλιστικά ταμεία φαρμακευτικά σκευάσματα και συναφή είδη αλλά και για όσα φάρμακα πληρώνουν ή επιλέγουν να πληρώσουν εξ’ ολοκλήρου, καθώς και την αποζημίωση μέρους της
δαπάνης από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Η συμμετοχή των ασθενών στα αποζημιούμενα φάρμακα σύμφωνα με τις πληροφορίες του ygeiamou.gr, διαμορφώθηκε ως εξής:
• Θεσμοθετημένη Συμμετοχή (0% ή 10% ή 25% επί της τιμής αποζημίωσης) στα 398 εκατ. ευρώ το 2022 από 383 εκατ. ευρώ το 2021
• Επιβάρυνση που προκύπτει από τη διαφορά Λιανικής Τιμής και Τιμής Αποζημίωσης όταν ο ασθενής επιλέγει φάρμακο με Λιανική Τιμή Υψηλότερη της Τιμής Αποζημίωσης στα 276 εκατ. ευρώ το 2022 από 267 εκατ. ευρώ το 2021

Από κει και πέρα οι λοιπές ιδιωτικές πληρωμές για φάρμακο πέρυσι αφορούσαν:
• Φάρμακα μη συνταγογραφούμενα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) στα 349 εκατ. ευρώ το 2022 από 308 εκατ. ευρώ το 2021,
• Φάρμακα συνταγογραφούμενα που δεν αποζημιώνονται (Αρνητική Λίστα) στα 127 εκατ. ευρώ το 2022 από 129 εκατ. ευρώ το 2021
• Συνταγογραφούμενα φάρμακα που όμως ο ασθενής επέλεξε να μην κάνει χρήση του ασφαλιστικού του δικαιώματος και επέλεξε να τα πληρώσει εξ’ ολοκλήρου από την τσέπη του τα οποία εκτιμάται ότι ήταν αξίας στα 540 εκατ. ευρώ το 2022 από 521 εκατ. ευρώ το 2021

Σύμφωνα δε με καταγγελίες της φαρμακευτικής αγοράς, στην τελευταία κατηγορία φαρμάκων, υπάρχουν σκευάσματα τα οποία αγοράζονται κάποιους επιτήδειους με σκοπό την παράνομη εξαγωγή τους στο εξωτερικό. Το ποσοστό αυτών των σκευασμάτων δεν μπορεί να υπολογιστεί αλλά μπορεί να αφορά έως και το 50%.

Μια ακόμη επισήμανση που κάνουν εκπρόσωποι των φαρμακευτικών εταιρειών, αφορά στην συνταγογράφηση φαρμάκων σε ανασφάλιστους πολίτες. Όπως αναφέρουν κάθε χρόνο αυξάνει η αξία των φαρμάκων ανά συνταγή και γενικότερα ενώ οι ανασφάλιστοι συμπολίτες μειώνονται, το κόστος της φαρμακευτικής τους περίθαλψης αυξάνεται.

Επίσης μπορεί εδώ και 8 μήνες να γίνεται η συνατγογράφηση και η προμήθεια των φαρμάκων των ανασφάλιστων μόνο από δημόσιες δομές υγείας, τελικά λόγω των αρκετών εξαιρέσεων υπάρχει σημαντικό ποσοστό συνταγογράφησης και στον ιδιωτικό τομέα.

Διαβάστε επίσης:

Αντιβιοτικά: Πότε είναι χρήσιμα και πότε όχι – Τι καθορίζει τη χορήγησή τους