Κατά τη διενέργεια του Δωρεάν προληπτικού Καρδιολογικού Ελέγχου στους κατοίκους των όμορων χωριών της Μάνης που υλοποίησε το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ) στις 28 και 29 Νοεμβρίου με τη συνεργασία του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης και του Διευθυντή του Ανάργυρου Μαριόλη, επετεύχθη ο σκοπός του έργου.

O καρδιολογικός έλεγχος που υλοποιήθηκε, βοήθησε στη βελτίωση της υγείας του 10% από το σύνολο των εξετασθέντων. Οι ασθενείς αυτοί χρειάζονταν επείγουσα περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση, η οποία και δρομολογήθηκε κατάλληλα, άμεσα! Σε αυτά τα πλαίσια, κατέστη  δυνατόν να οδηγηθεί και η οικογένειά τους σε πιο αποτελεσματική πρωτογενή πρόληψη.

Εξαιρετικά σημαντικά ήταν και τα υπόλοιπα, συνολικά, ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε με ιατρικό εξοπλισμό, από επιστημονικούς συνεργάτες γιατρούς καρδιολόγους του ΕΛΙΚΑΡ.

Μέσω των δεδομένων που συνελέγησαν και των ιατρικών ζητημάτων που ανευρέθησαν, αναδείχθηκε η σημασία του τακτικού ιατρικού ελέγχου, τόσο για την πρόληψη όσο και για την παρακολούθηση της καρδιαγγειακής υγείας σε επίπεδο πληθυσμού.

Οι εξεταζόμενοι έδωσαν πλήρες ατομικό αναμνηστικό, καθώς και οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακού κινδύνου και αιφνίδιου θανάτου, ενώ υπεβλήθησαν σε ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών, διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα και μέτρηση αρτηριακής πίεσης.