Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον φαρμακευτικό κλάδο, η απόφαση του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη να θέσει στο στόχαστρο ειδικής έρευνας τον έλεγχο πέντε πολυεθνικών οι οποίες φαίνεται να μην εισάγουν τις απαιτούμενες ποσότητες φαρμάκων για την Ελλάδα.  Την ίδια στιγμή ο Υπουργός επέβαλε μέσω του ΕΟΦ και την επέκταση της απαγόρευσης  σκευασμάτων στο εξωτερικό προσθέτοντας στη σχετική λίστα 74 ακόμη κωδικούς φτάνοντας τους 141 στο σύνολο.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες 79 φάρμακα ελέγχονται ώστε να βρεθούν οι λόγοι που υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις ενώ δεν είναι εξαγώγιμα. Ειδικότερα τρεις μεγάλες πολυεθνικές ελέγχονται για τις ελλείψεις 31, 24 και 7 φαρμάκων αντίστοιχα και δύο μικρότερες για 11 και 6 σκευάσματα.

Μεταξύ των ελλείψεων υπάρχουν φυσικά σκευάσματα που διακινούνται μόνο μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, αλλά και σημαντικής αξίας θεραπείες όπως ενδοκρινική θεραπεία 500 ευρώ. Επίσης πολύ φτηνό καρδιολογικό της ίδιας εταιρείας, γνωστά αντιψυχωσικά μεσαίου κόστους κλπ.

Πληροφορίες θέλουν ακόμη, μια εταιρεία να πρέπει να ελεγχθεί μεταξύ άλλων για ελλείψεις σε θεραπεία που βασίζεται σε μονοκλωνικό και που διατίθεται μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, καθώς και για κολλύρια, ακόμη και για σκεύασμα κατά του πόνου. Επίσης άλλη εταιρεία αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις γιατί δεν κυκλοφορεί ευρέως γνωστό αντιεμετικό φάρμακο, δραματικά χαμηλής αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός προχωρά στη συγκεκριμένη κίνηση μετά από έντονη «γκρίνια» κύκλων του χονδρεμπορίου τους οποίους είθισται να κατηγορούν εκπρόσωποι από άλλους κρίκους της αλυσίδας φαρμάκου για τις ελλείψεις.

Οι προτάσεις των φαρμακευτικών

Το θέμα των ελλείψεων δεν θεωρείται εθνικό, αλλά έχει να κάνει με το σύνολο της Ευρώπης, αν και βεβαίως κάθε χώρα έχεις τις ιδιαιτερότητές της. Χθες η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Εταιρειών (EFPIA) ανακοίνωσε εκ νέους τις 9 συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος, οι οποίες διαρθρώνονται γύρω από 5 βασικά σημεία:

Α. Ένα εναρμονισμένο σύστημα πρόληψης, με βάση ένα τυπικό ορισμό της έλλειψη και ένα διαλειτουργικό ευρωπαϊκό πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και γνωστοποίησης. Αυτά το δυο θεωρούνται κλειδία για να αναπτύξει η Ευρώπη επαρκώς καινοτόμες τεχνολογίες και να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα των υφιστάμενων δεδομένων.

Σε αυτή τη βάση χρειάζεται:
I. Υποστήριξη ενός εναρμονισμένου για όλα τα κράτη ορισμού της έλλειψης
II. Ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής προηγμένης τεχνολογίας, για διαλειτουργική παρακολούθηση και πρόληψη μέσω της χρήσης εργαλείου πληροφορικής.

Β. Ανθεκτικό σύστημα εφοδιασμού με βάση τη διαφάνεια. Η απόλυτη διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού προσφέρει τη δυνατότητα ενίσχυσης των αντοχών και της πρόληψης των ελλείψεων. Μέσω άντλησης  δεδομένων που είναι διαθέσιμα από άλλα συστήματα, όπως τα Εθνικά Συστήματα Επιβεβαίωσης Φαρμάκων (NMVS) και άλλες πηγές παρακολούθησης, που διευρύνουν ιδιαίτερα την «ορατότητα» των αρχών και, ως εκ τούτου, την ικανότητά τους να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα.

Σε αυτή τη βάση προτείνονται:
III. Βελτίωση της διαφάνειας και της κατανόησης της ζήτησης των ασθενών, με πρόσφατα και εκτιμώμενα επιδημιολογικά δεδομένα.
IV. Εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, χάρη και στη χρήση του Ευρωπαϊκού  Συστήματος Επαλήθευσης Φαρμάκων (EMVS).

Γ. Μια προσέγγιση που να εστιάζει σε ελλείψεις κρίσιμων προϊόντα, καθώς όλα τα προϊόντα δεν χρειάζονται το ίδιο επίπεδο προσοχής. Προϊόντα με υψηλό κίνδυνο έλλειψης έχουν δυνητικά υψηλό αρνητικό αντίκτυπο για τους ασθενείς και έτσι θα πρέπει να διαφοροποιούνται και να υπόκεινται σε προληπτικά μέτρα, όπως διαφορετικές  aπαιτήσεις διατήρησης αποθεμάτων κλπ.

Οι προτάσεις με βάση αυτή την αρχή είναι οι εξής:

V. Εφαρμογή στοχευμένων σχεδίων πρόληψης ελλείψεων για κρίσιμα σκευάσματα μέσα από μια διαδικασία συνεργασιών.
VI. Διαχείριση αποθεμάτων ασφαλείας με βάση το μέγεθος του κίνδυνο από πιθανές ελλείψεις.

Δ. Η ευελιξία θα πρέπει να εφαρμόζεται ως αρχή. Για παράδειγμα, η χρήση του ηλεκτρονικού φυλλαδίου πληροφοριών για τον ασθενή (ePIL) για νοσοκομειακά προϊόντα, θα επέτρεπε μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτερη κατανομή των προμηθειών στις χώρες συμβάλλοντας στη μείωση των ελλείψεων.

Πάνω σε αυτή την αρχή βασίζεται η πρόταση:

VII. Ρυθμιστικά μέτρα μετριασμού των ελλείψεων.

Ε. Διατήρηση ανθεκτικών διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού. Οι ευρωπαϊκές προμηθευτικές ανάγκες μπορούν να βασιστούν στην ισχυρή ΕΕ που διαθέτει σημαντική παραγωγή και Έρευνα και Ανάπτυξη, αλλά και σε ανοιχτές συναλλαγές με αξιόπιστους συνεργάτες.

Με βάση αυτή την αρχή, προτείνεται:
VIII. Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ η οποία έχει ισχυρή παραγωγή και έρευνα διατηρώντας παράλληλα τα οφέλη από τη διεύρυνση της τις διεθνείς ανοιχτές προμηθευτικές αλυσίδες.
IX. Στοχευμένα κίνητρα για διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού (χωρίς διακρίσεις και σε συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο).

Διαβάστε επίσης

Έως και 60% μειώθηκαν οι ποσότητες φαρμάκων που εισάγονται στην Ελλάδα την περίοδο 2020-2021