Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Ειδικότερα, μετά την οριστική επικύρωση του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών του ΙΣΑ (διενεργήθηκαν στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2022 από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής) σε σημερινή συνεδρίασή του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 308 του ν. 4512/2018, το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Γιώργος Πατούλης

Α’ Αντιπρόεδρος: Φώτιος Πατσουράκος

Β’ Αντιπρόεδρος: Πολυτίμη Λεονάρδου

Γενικός Γραμματέας: Ευστάθιος Τσούκαλος

Αν. Γενικός Γραμματέας: Ανδρέας Φουστάνος

Ταμίας: Ιωάννης Κεχρής

Αν. Ταμίας: Ευαγγελία Μαρκάκη.

Μέλη του ΔΣ του ΙΣΑ είναι οι εξής (κατ΄ αλφαβητική σειρά): Αγγελόπουλος Θεοφάνης, Δατσέρης Ιωάννης, Καλιαμπάκος Σωτήριος, Καλλιάτσος Ιωάννης, Κεσίδου Όλγα, Μαρίνος Γεώργιος, Νάσιος Ιωάννης, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Πιτσολης Θεοδωρος, Ψυχάρης Παναγιώτης.