Στο πρόγραμμα PARC, την πιο μεγάλη αυτή τη στιγμή, πανευρωπαϊκή σύμπραξη συνεργασίας τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και των εθνικών κρατικών μηχανισμών στην Ελλάδα, συμμετέχει η χώρα μας μέσω του Εργαστηρίου EnvELab του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Εργαστηρίου καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής Δημοσθένη Σαρρηγιάννη το πρόγραμμα αφορά στην αξιολόγηση και την αντιμετώπιση του κινδύνου από τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, σημειώνοντας ότι «30.000 χημικά κυκλοφορούν στην αγορά».

Σε αυτό τον εθνικό κόμβο, τον οποίο συντονίζει το Εργαστήριο EnvELab συμμετέχει υποστηρικτικά η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, ενώ εμπλέκονται όλοι οι σχετικοί φορείς (Γενικό Χημείο του κράτους, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ο ΕΦΕΤ, τα Πανεπιστήμια Αθήνας και Κρήτης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο EnvELab κ.α.) «Είμαστε ανοιχτοί να συμμετάσχουν κι άλλοι, να υπάρξει εμπλοκή όλης της σχετικής επιστημονικής κοινότητας της χώρας» σημειώνει ο κ. Σαρηγιάννης.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα PARC, ο ίδιος τόνισε ότι γίνεται προσπάθεια εκτίμησης κινδύνου από τα χημικά αλλά και δημιουργίας της νέας γενιάς εργαλείων και προσεγγίσεων για την εκτίμηση κινδύνου «με στόχο να προστατέψουμε ταυτόχρονα και την ανθρώπινη και την περιβαλλοντική υγεία και κυρίως, να βοηθήσουμε και τη βιομηχανία να σχεδιάσει νέα χημικά, νέα υλικά, νέα προϊόντα που να είναι ασφαλή στη χρήση τους και βιώσιμα όσον αφορά το συνολικό οικολογικό και κοινωνικοοικονομικό τους αποτύπωμα. Η χημεία παίζει ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Μιλάμε για μια χημεία βιώσιμη, πράσινη, και κυρίως ασφαλή. Και βεβαίως μιλάμε για ασφαλή κυκλική οικονομία», εξηγεί ο κ. Σαρρηγιάνης.