«Όποιο πλαίσιο καταγραφής των επιδημιολογικών συμβάντων και να θέσεις ο αριθμός των θανάτων δεν αλλάζει», τόνισε κατηγορηματικά στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος.

Εξήγησε μάλιστα ότι ο ΕΟΔΥ τους θανάτους από Covid τους καταγράφει ενεργητικά και όχι παθητικά καταγράφοντας μόνο τα έγγραφα αποβίωσης, αλλά υπάρχει τμήμα γιατρών που επικοινωνούν και ερευνούν το αίτιο του θανάτου εξετάζοντας κατά πόσο ο Covid συνέβαλε κατά μείζονα τρόπο στον θάνατο ασθενούς.

Ανέφερε μάλιστα το παράδειγμα του μοντέλου της Βρετανίας όπου ο θάνατος ασθενούς που νόσησε δεν αποδίδεται στην ασθένεια αλλά καταγράφεται ως θάνατος από επιπλοκές αν έχει παρέλθει η 28η μέρα από τη διάγνωση.

Στην Ελλάδα ακολουθούμε το μοντέλο που λαμβάνει υπ’ όψιν του το εναρκτήριο γεγονός που είναι η λοίμωξη από Covid και ως τέτοιος θάνατος καταγράφεται.

Ο κ. Παναγιωτακόπουλος επισήμανε ωστόσο ότι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ένα διαφορετικό σύστημα επιτήρησης και καταγραφής και δημιουργεί ένα πρόβλημα στην ευθεία σύγκριση των δεδομένων.

}

Όποιο πλαίσιο καταγραφής των επιδημιολογικών συμβάντων και να θέσεις ο αριθμός των θανάτων δεν αλλάζει τόνισε κατηγορηματικά στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος.

Εξήγε μάλιστα ότι ο ΕΟΔΥ, τους θανάτους από Covid τους καταγράφει ενεργητικά και όχι παθητικά καταγράφοντας μόνο τα έγγραφα αποβίωσης, αλλά υπάρχει τμήμα γιατρών που επικοινωνούν  και ερευνούν το αίτιο του θανάτου εξετάζοντας κατά πόσο ο Covid συνέβαλλε κατά μείζονα τρόπο στο θάνατο ασθενούς.

Ανέφερε μάλιστα το παράδειγμα του μοντέλου  της Βρετανίας όπου ο θάνατος ασθενούς που νόσησε δεν αποδίδεται στην ασθένεια αλλά καταγράφεται ως θάνατος από επιπλοκές  αν έχει παρέλθει η 28η μέρα από τη διάγνωση.

Στην Ελλάδα ακολουθούμε το μοντέλο  που λαμβάνει υπ όψην του το εναρκτήριο γεγονός που είναι η λοίμωξη από Covid και ως τέτοιος θάνατος καταγράφεται.

Ο κ. Παναγιωτακόπουλος επισήμανε ωστόσο ότι διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ένα διαφορετικό σύστημα επιτήρησης κα καταγραφής δημιουργεί ένα πρόβλημα στην ευθεία σύγκριση των δεδομένων.

Σε ότι αφορά την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων σε σχέση με τον αυξημένο αριθμό τους ανέφερε ότι γίνεται κανονικά αλλά σαφώς είναι πολύ πιο δύσκολη. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε κοιτάμε περισσότερο τους σκληρούς δείκτες, δηλαδή, εισαγωγές, νοσηλείες, θανάτους και λιγότερο τον αριθμό των κρουσμάτων

Τα μέτρα που λαμβάνονται  για το περιορισμό της πανδημίας προσπαθούν να συνδυάσουν δύο αντίρροπα ζητούμενά και την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την συνέχιση της κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητας . Είναι όμως σημαντικό, πρόσθεσε να έχεις τα ταχέα αντανακλαστικά όταν διαπιστώνεις ότι ένα μέτρο αποδίδει λιγότερο ή προκαλεί δυσανάλογη ζημία να σπεύσεις γρήγορα  να το τροποποιήσεις  ή να προσθέσεις κάτι διαφορετικό.

Σε σχέση με την αλλαγή των πρωτοκόλλων στον ΕΟΔΥ ο κ. Παναγιωτακόπουλος  είπε ότι πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία που καθορίζεται από την εξέλιξη της πανδημίας, την γνώση που έχουμε αποκτήσει όλο αυτό το διάστημα  για την πανδημία  και για το λόγο αυτό διαφοροποιούνται και τα πρωτόκολλά.  Η δυνατότητα εκατοντάδων χιλιάδων τεστ και το γεγονός  ότι το 64% του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο μας δίνουν την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουμε  ένα διαφορετικό πρωτόκολλο.

Η πρώτη δόση εμβολίου εξακολουθεί να παραμένει αναγκαία πολύ περισσότερο από την τρίτη δόση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και αυτή δεν είναι σημαντική και απαραίτητη για την ενίσχυση του τείχους ανοσίας στον γενικό πληθυσμό. Επισήμανε ωστόσο ότι καταγράφεται επιτάχυνση του εμβολιασμού στη χώρα.

Για τα εμβόλια και τα «ετερόλογα» σχήματα τους, δηλαδή τα μεικτά, εντόπισε το μέγιστο αποτέλεσμα τους στο ότι προστατεύουν από τη βαριά νόσηση  και την επακόλουθη νοσηλεία ή και τον θάνατο  και όχι τόσο στην μόλυνση αλλά και σε αυτήν την περίπτωση μειώνονται οι πιθανότητες.

Σε ότι αφορά την περίπτωση «σκληρού» Lockdown επισήμανε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί και κάτι τέτοιο θα εφαρμοστεί μόνο σε ακραία κατάσταση.