Η αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας και η εγγύηση της ασφάλειας των ωφελουμένων από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) αποτελεί δέσμευση και στρατηγικό στόχο του του Υπουργείου Υγείας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) ο οποίος συστάθηκε πριν ένα χρόνο και αποτελεί άμεσα εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου, εκπονεί σειρά επιστημονικών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στη σταδιακή ενσωμάτωση σύγχρονων λειτουργικών προτύπων στα νοσοκομεία και σταδιακά, στο σύνολο των φορέων των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, υλοποιείται το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέμα: «Εισαγωγή στην Κλινική Διακυβέρνηση – Λειτουργία οργάνων Κλινικής Διακυβέρνησης – Αξιολόγηση της Διοικητικής & Κλινικής Αποτελεσματικότητας». Το πρόγραµµα απευθύνεται στις Διοικήσεις του ΕΣΥ (Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των Υγειονοµικών Περιφερειών και Νοσοκοµείων του ΕΣΥ) και υλοποιείται µε την επιστημονική ευθύνη και υποστήριξη του Ευρωµεσογειακού Ινστιτούτου Ποιότητας και Ασφάλειας Υπηρεσιών Υγείας « Avedis Donabedian».

Ο πρώτος κύκλος του προγράµµατος πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Οκτωβρίου στην Αθήνα, στο Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ενώ ο δεύτερος θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 2 και 3 Νοεμβρίου.

Tην έναρξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος κήρυξε η πρόεδρος του ΟΔΙΠΥ Δρ. Δάφνη Καϊτελίδου η οποία αναφέρθηκε στην ουσιαστική εστίαση του Οργανισµού στο τρίπτυχο: Μέτρηση δεικτών αποτελεσµατικότητας – Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης – Υποστήριξη βελτίωσης των νοσοκοµείων.

Χαιρετισµό απηύθυναν η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Μίνα Γκάγκα και ο Γενικός Γραµµατέας Υπηρεσιών Υγείας κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος, οι οποίοι και αποτελούν αρωγούς της όλης προσπάθειας που στοχεύει στον εξορθολογισµό και συστηµατοποίηση της παροχής των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας προς τον πολίτη µε σηµαντικές καινοτοµίες, όπως για παράδειγµα, την ψηφιοποίηση και την ολοκλήρωση του ιατρικού φακέλου.

Ο Διευθύνων Σύµβουλος του Ο.ΔΙ.ΠΥ, κ. Βασίλης Μπαλάνης, αναφέρθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Ασθενών που ήδη έχει εκπονηθεί και σύντοµα αναµένεται να εξειδικευτεί σε επιµέρους δράσεις εθνικής εµβέλειας οι οποίες θα µεταβάλουν σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα και το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών Υγείας, πάντα µε επίκεντρο τον πολίτη.

Επιστηµονικά υπεύθυνη προγράµµατος και εισηγήτρια είναι η Γενική Διευθύντρια Ευρωµεσογειακού Ινστιτούτου Ποιότητας και Ασφάλειας Υπηρεσιών Υγείας κα Αγγελική Κασάπη και εισηγητές οι: Δρ Βασίλης Ραφτόπουλος, Μέλος Δ.Σ. Ο.Δ.Ι.Π.Υ. Α.Ε., Δρ Όλγα Σίσκου, Ακαδηµαϊκή Υπότροφος, RN, MSc, PhD ΕΚΠΑ, Ανδριάνα Φανού, Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.