Τον ακριβή κλινικό ορισμό της «μακροχρόνιας Covid-19» έδωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του «η κατάσταση μετά την Covid-19 εμφανίζεται σε άτομα με ιστορικό πιθανής ή επιβεβαιωμένης λοίμωξης SARS-CoV-2, συνήθως 3 μήνες από την εμφάνιση της Covid-19 με συμπτώματα που διαρκούν τουλάχιστον 2 μήνες και δεν μπορούν να εξηγηθούν με εναλλακτική διάγνωση».

Τα κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν κόπωση, δύσπνοια, γνωστική δυσλειτουργία αλλά και άλλα πιο γενικά συμπτώματα που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή λειτουργία των ανθρώπων. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι μια νέα εμφάνιση συμπτωμάτων μετά την αρχική ανάρρωση ή να συνεχίζονται και να επιμένουν μετά από την αρχική ασθένεια.

Παράλληλα, μπορεί σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τα διάφορα συμπτώματα να παρουσιάζουν διακυμάνσεις ή υποτροπές με την πάροδο του χρόνου.

Ο ΠΟΥ υπολόγισε ότι το 10% έως 20% των ασθενών με Covid-19 παρουσίασαν παρατεταμένα συμπτώματα για μήνες μετά τη μόλυνση. Το επιστημονικό περιοδικό The Lancet έχει χαρακτηρίσει τη long-Covid ως «μια πρώτης τάξης σύγχρονη ιατρική πρόκληση».

Ο κλινικός ορισμός προσδιορίστηκε με τη λεγόμενη «μεθοδολογία των Δελφών». Ωστόσο, σημειώνεται ότι ο ορισμός μπορεί να αλλάξει, καθώς προκύπτουν νέα στοιχεία για την κατανόηση και τις συνέπειες του κορωνοϊού.