Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου και καθιερώθηκε ακριβώς την ημέρα κατά την οποία ιδρύθηκε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας το 1951.

Η ημέρα σηματοδοτεί την ενότητα και την αλληλεγγύη της κοινότητας της φυσικοθεραπείας σε όλο τον κόσμο. Είναι μια ευκαιρία να αναγνωριστεί το έργο που οι φυσικοθεραπευτές κάνουν για τους ασθενείς τους και την κοινότητα.

Η έμφαση για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας δίδεται στην Αποκατάσταση και την Long COVID και στον ρόλο των φυσικοθεραπευτών στην αντιμετώπιση και διαχείριση των ατόμων τα οποία έχουν προσβληθεί από Long Covid.

H καμπάνια εστιάζει στα ακόλουθα σημεία-κλειδιά:

  • 1 στις 10 των συνολικών περιπτώσεων με Long Covid θα εκδηλώσουν συμπτώματα για μία περίοδο 12 εβδομάδων ή ακόμα περισσότερο
  • Η ασφαλής και αποτελεσματική αποκατάσταση είναι ένα θεμελιώδες μέρος της αποθεραπείας. Η αποκατάσταση στους ασθενείς από Long Covid πρέπει είναι προσαρμοσμένη στα συμπτώματα, στους στόχους και στις προτιμήσεις του καθενός/καθεμίας
  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει ότι η αποκατάσταση ασθενών από Long Covid πρέπει να περιλαμβάνει την εκπαίδευση των ανθρώπων για να συνεχίζουν τις καθημερινές τους ασχολίες συντηρητικά, σε έναν κατάλληλο ρυθμό, ο οποίος θα είναι ασφαλής και διαχειρίσιμος σε επίπεδα ενέργειας, εντός των ορίων των τρεχόντων συμπτωμάτων και η άσκηση δεν πρέπει να εξωθείται στο επίπεδο της κούρασης ή της χειροτέρευσης των συμπτωμάτων.
  • Οι αποτελεσματικές παρεμβάσεις αποκατάστασης, για να υποστηρίξουν την αυτοδιαχείριση των συμπτωμάτων, μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμισμένη δραστηριότητα και παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού. Ένας φυσικοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των επιπέδων δραστηριότητας για τον Long Covid, με παρακολούθηση του ρυθμού και της καρδιακής δραστηριότητας.
  • Η παρόξυνση του συμπτώματος μετά τη άσκηση (PESE), ενεργοποιείται κυρίως συχνότερα από τη φυσική δραστηριότητα και άσκηση. Ένας φυσικοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο αυτό το σύμπτωμα.
  • Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει με αναπνευστικές ασκήσεις
  • Η διαβαθμισμένη θεραπευτική άσκηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, ιδιαιτέρως όταν το σύμπτωμα της μεταασκησιακής παρόξυνσης είναι παρόν.